1. Koti
  2. Vertailutuentakyky laskuri

Vertailutuentakyky laskuri

Alla oleva laskuri toimii interaktiivisesti, eli pystyt muokkaamaan taulukkoa ilman että tiedot tallentuvat mihinkään. Antamalla pyydetyt arvot laskuri antaa vihreissä soluissa pylvään tuentakyvyn yksikössä daN ja kg.

  • Pylvään RBC-arvo (daN)
  • Pylväiden lukumäärä, johon kappale(et) tukeutuu suunnassa mihin tuennan määrää lasketaan
  • Kuormituksen tyyppi; lukuarvo 1 kuvaa tasaista kuormitusta ja lukuarvo 2 kuvaa pistemäistä kuormitusta
  • Korkeus; tasaisesti jakautuneen kuormituksen osalta kollin kokonaiskorkeus ja pistemäisesti jakautuneen kuormituksen osalta kosketuskohdan korkeus kuormatilan lattiasta. (m)

Jätä kommentti