Luokka 2; kaasut

Kaasujen alaluokat

YK-mallisäännöissä, IMDG-koodissa ja ICAO-TI:ssä on kaasut luokiteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti kolmeen alaluokkaan. Nämä alaluokat ovat kuljettajalle tärkeimmät tietää ja tunnistaa.

Kuljettaja pystyy kuljetusasiakirjan tai kollin merkintöjen ja alaluokkia osoittavan lipukkeen avulla päättelemään kuljetettavan aineen vaaraominaisuudet.

luokka 2; alaluokka 2.1 palavat kaasut
luokka 2; alaluokka 2.1 palavat kaasut

Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä)

luokka 2; alaluokka 2.2 palamattomat, myrkyttömät kaasut
luokka 2; alaluokka 2.2 palamattomat, myrkyttömät kaasut

Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa A- tai O-kirjaimella merkittyjä ryhmiä)

luokka 2; alaluokka 2.3 myrkylliset kaasut
luokka 2; alaluokka 2.3 myrkylliset kaasut

Alaluokka 2.3: myrkylliset kaasut (vastaa T-kirjaimella merkittyjä ryhmiä T, TF, TC, TO, TFC ja TOC).

Vaaraominaisuudet

Kaasujen jaottelu

Kaasut on lisäksi jaoteltu lisäksi fysikaalisen olomuotonsa perusteella. Kaasun olomuoto merkitään kuljetusasiakirjaan.

Taulukko luokka 2; aineiden ja esineiden jaottelu
Taulukko luokka 2; aineiden ja esineiden jaottelu

Kuljetusasiakirja

Kuljetusasiakirja merkinnöissä käytetään alaluokkien lipukkeiden numeroita ja lisävaaraa merkitsevien lipukkeiden numeroita​.

rahtikirjamerkinnät; luokka 2.2
rahtikirjamerkinnät; luokka 2.2

Luokituskoodi

Kaasujen jaottelussa käytetty numero (olomuoto) ja vaaraominaisuuksia merkitsevä kirjain, muodostavat aineen luokituskoodin​;

Esimerkiksi; UN 1046 HELIUM (PURISTETTU), 2.2 luokituskoodi on 1A.

Luokituskoodin voi tarkistaa esimerkiksi VAK-haun kautta. Toisin kuin luokan 1 aineiden kohdalla, kaasujen luokituskoodia ei kuitenkaan merkitä kuljetusasiakirjaan, eikä luokituskoodi ole merkityksellinen vapaarajan tarkistuksessa.

Kaasujen kuljetukseen liittyvät vapautukset

Kaasuista annettuja kuljetusmääräyksiä ei sovelleta jos kaasu on tarkoitettu käytettäväksi kuljetuksen aikana;

 • kuljetusta suorittavan ajoneuvon käyttövoimana
 • minkä tahansa laitteen (esim. kylmäkoneet) käyttövoimana
  • Ajoneuvoon kiinnitettyä konttia, jossa on kuljetuksen aikana käytettävä laite (esim. vaihtokuormakorin kylmäkone), pidetään ajoneuvoon kuuluvana osana
 • kuljetusta suorittavan ajoneuvon laitteiden, varusteiden, erikoisvarusteiden tai varaosien käyttöön
  • sammuttimet, jäähdytysjärjestelmät, lämmittimet, kaasulla täytetyt renkaat, kalasäiliöt
  • samassa kuljetusyksikössä kuljetettavat tällaisten varusteiden vara-astiat tai puhdistamattomat tyhjät vaihtoastiat
 • kaasulla täytettyihin renkaisiin kuormana
 • elintarvikkeiden sisältämät kaasut (lukuun ottamatta UN 1950)
 • hiilihappoa sisältävät juomat
 • urheiluun tarkoitettujen pallojen sisältämät kaasut

Aerosolit

Aerosolipullossa kuljetettavat (myös paineelliset) kemikaalit kuuluvat nimikkeeseen UN 1950. Lisäksi aerosolit luokitellaan yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksien perusteella. Luokitus perustuu aerosolipullon sisältöön;

A tukahduttava
O hapettava
F palava
T myrkyllinen
C syövyttävä
tai näiden yhdistelmät
COFCTF, TC, TO, TFC, TOC