Luokka 1; räjähteet

SISÄLLYS

Vaarallisuusluokka
Yhteensopivuusryhmä
Yhteenkuormauskiellot
Luokituskoodi
Ajoneuvon hyväksyntä
Suurimmat sallitut kuljetusmäärät
Kuljetusyksikön merkintä
Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet
Luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset

Vaarallisuusluokka

Luokan 1 räjähteet luokitellaan vaarallisuusluokkiin. Vaarallisuusluokalla tarkoitetaan räjähteiden jakoa kuuteen erilliseen luokkaan sen mukaisesti, kuinka suuren vaaran räjähde mahdollisessa onnettomuustapauksessa voi aiheuttaa ympäristölle.

Taulukko luokka 1; vaarallisuusluokkien määritelmät
Taulukko luokka 1; vaarallisuusluokkien määritelmät

Luokan 1 eri vaarallisuusluokkien räjähteiden ollessa kuormattu yhteen
kuljetusyksikköön yhteenkuormauskieltojen mukaisesti katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisimpaan vaarallisuusluokkaan seuraavassa järjestyksessä;

vaarallisuusluokkien järjestys

Massaräjähdysvaaralliset räjähteet luokissa 1.1 ja 1.5 ovat vaarallisimpia ja luokan 1.4 räjähteet vaarattomimpia.
Kuljetettaessa samassa kuljetusyksikössä luokituskoodin 1.5 D aineita yhdessä vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan 1.1.

Yhteensopivuusryhmä

Luokan 1 räjähteet luokitellaan vaarallisuusluokan lisäksi yhteensopivuusryhmään kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.

Taulukko luokka 1; räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät
Taulukko luokka 1; räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät

Yhteenkuormauskiellot

Eri yhteensopivuusryhmiin kuuluvia räjähteitä ei saa kuormata samaan ajoneuvoon, ellei yhteen kuormaus ole erikseen sallittua alla olevan yhteenkuormaustaulukon mukaisesti. Yhteenkuormauskielto on ajoneuvokohtainen, toisin kuin esimerkiksi vapaaraja, joka on kuljetusyksikkö kohtainen.
Räjähdekuljetuksia koskee räjähteiden keskinäisten yhteenkuormauskieltojen lisäksi aineluokkien väliset yhteenkuormauskiellot.

Yhteenkuormauskiellot ovat voimassa myös kuljetuksissa, joissa ainemäärä jää alle vapaarajan.
Yhteensopivuusryhmän K kuljetus on tiellä kielletty.

Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät
Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät

Luokituskoodi

Vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain muodostavat luokituskoodin, joka merkitään kuljetusasiakirjaan.

Esimerkiksi; UN 0360, SYTYTYSVÄLINEET, EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET, louhintaa varten, 1.1 B

luokka 1; luokituskoodi pakkauksessa

Ajoneuvon hyväksyntä (EX/II ja EX/III)

Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon on oltava tietyissä tapauksissa hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen (7 a § (23.11.2018/1007)) Kappaletavarakuljetuksissa hyväksyntä vaatimus koskee vain räjähteitä yli vapaarajan kuljettavia ajoneuvoja. Hyväksymisestä annetaan erillinen ADR-hyväksymistodistus.

Suurimmat sallitut kuljetusmäärät

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogrammoina (taikka esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoitettu seuraavan taulukon mukaisesti. (94/55/EY)

Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti:

Taulukko 7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti
Taulukko 7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti

Kuljetusyksikön merkintä

Räjähdekuljetukset on merkittävä oranssikilven lisäksi suurlipukkeilla, kun kuljetetaan varoituslipukkeilla 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 merkittyjä pakkauksia. Ajoneuvon molemmilla sivuilla ja takana on oltava samanlaiset suurlipukkeet kuin varoituslipukkeet kolleissa.

Kuljetusyksiköstä merkitään suurlipukkeilla ainoastaan se ajoneuvo, jossa räjähteet sijaitsevat. Oranssikilvet sen sijaan avataan koko kuljetusyksikön eteen ja taakse.

kuljetusyksikön merkintä; luokka 1

Luokan 1.1, 1.2 ja 1.3 suurlipukkeiden alaosassa on luokan numeron yläpuolella oltava aineen tai esineen vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain.

Vaarallisuusluokkien 1.4, 1.5 ja 1.6 suurlipukkeiden yläosassa on oltava vaarallisuusluokan numero ja alaosassa luokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain.

Kuljetettaessa ajoneuvossa tai kontissa kahteen tai useampaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia luokan 1 räjähteitä ei suurlipukkeissa saa olla yhteensopivuusryhmän merkintää.

Eri vaarallisuusluokkien räjähteitä kuljettava ajoneuvo tai kontti merkittävä ainoastaan vaarallisimman vaarallisuusluokan mukaisilla suurlipukkeilla seuraavassa järjestyksessä; 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (vaarattomin).

Suurlipukkeita ei edellytetä kuljetettaessa vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvia yhteensopivuusryhmän S räjähteitä.

Enintään 1000 kg (nettopaino) räjähdekuljetuksissa voidaan kuljetusyksikön eteen ja taakse merkitä pelkästään alla olvan kuvan mukainen suurlipuke ilman vaarallisuusluokan numeroa ja yhteensopivuusryhmää osoittavaa kirjainta. Tällöin oranssikilpeä ei edellytetä.

luokka 1 räjähteet
luokka 1 räjähteet

Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 1 räjähteitä kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti;

  • vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila
  • sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä.

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä;

  • varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu)
  • irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä
  • suojakäsineet ja
  • silmiensuojaimet (esim. suojalasit)

Luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset

Kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita, koulutusta, miehistöä ja ajoneuvon valvontaa koskevien määräysten lisäksi on räjähdysainekuljetuksissa noudatettava luokka- ja ainekohtaisia lisämääräyksiä, eli S-lausekkeita.

S-lauseke on merkitty VAK-taulukon sarakkeeseen 19 ja rahtikirjalle. Jos kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita, koulutusta, miehistöä ja ajoneuvon valvontaa koskevat määräykset ovat ristiriidassa S-lausekkeiden kanssa, sovelletaan S-lausekkeissa annettuja määräyksiä.

Luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset Luokka 1
Luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset (S-lausekkeet). Räjähteiden (luokka 1) kuljetusta koskevat määräykset.