VAK; Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset osa 1

artikkelikuvat; VAK; Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset osa 1

Tämä artikkeli on jaettu kahteen osaan, koska tyhjien ja puhdistamattomien pakkausten kuljetuksiin liittyy kuljetusmääräyksissä useita kohtia, jotka osittain sekoittavat kokonaisuutta. Tässä artikkelissa käsitellään ne kohdat, jotka ovat kappaletavarakuljetuksien kuljettajalle olennaisimmat.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy usein tyhjien pakkauksien, esimerkiksi lähettäjälle palaavien kaasupullojen kuljetuksia. Tyhjien, puhdistamattomien pakkausten kuljetuksen vapaarajan määrittäminen voi olla joskus hankalaa.

Lähtökohtana on lähettäjän kuljetusasiakirjassa antamat tiedot. Lähettäjän on luokiteltava lähetettävä aine / esine kuljetusmääräysten mukaan. Myös tyhjien ja puhdistamattomien pakkausten luokittelu kuuluu aina siis lähettäjälle, joka vastaa siitä että kuljetuksen suorittajalla on tarpeelliset tiedot määrittää ylittääkö kyseinen lähetys vapaarajan vai ei.

Tyhjien ja puhdistamattomien pakkausten, kaasupullojen ja säiliöiden kohdalla kyse on kuljetusmääräyksissä annetusta vapautuksesta, jonkin tietyn kohdan mukaisesti. Erilaisia vapautuksia määräyksistä löytyy useita.

Tärkeää on muistaa että vaikka tyhjien, puhdistamattomien pakkausten kohdalla vapaaraja ei ylittyisi, on silti kyse vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja osa kuljetusmääräyksistä, kuten yhteenkuormauskiellot ovat silti voimassa.


Huomaa että näissä määräyksissä puhutaan pakkauksista, eli kappaletavarakuljetuksista. Säiliö- ja irtotavarakuljetuksissa ei sovelleta vapaarajaa.


Tyhjien puhdistamattomien pakkausten kuljetukseen liittyvät vapautukset 1.1.3.5

  • Luokka 2 kaasut
  • Luokka 3 palavat nesteet
  • Luokka 4.1 helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet, polymeroituvat aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet
  • Luokka 5.1 sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
  • Luokka 6.1 myrkylliset aineet
  • Luokka 8 syövyttävät aineet
  • Luokka 9 muut vaaralliset aineet ja esineet

Näiden luokkien aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat
pakkaukset (mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suurpäällykset) eivät ole näiden määräysten alaisia, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu.

Mainittujen luokkien kohdalla tyhjien puhdistamattomien pakkausten kuljetukset on vapautettu kaikista vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksistä, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu.

Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset 1.1.3.6

Kuljetettavat vaaralliset aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin 0, 1, 2, 3 tai 4. Kategoria on ilmoitettu kullekin aineelle taulukon A sarakkeessa 15. Kuljetettaessa tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia kuuluvat ne joko kuljetuskategoriaan 0 tai kuljetuskategoriaan 4.

  • Kuljetuskategoriaan 0 kuuluvia vaarallisia aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset kuuluvat kuljetuskategoriaan 0.

Vapaaraja siis ylittyy kuljetusyksikössä ja kaikki kuljetusmääräykset ovat voimassa, jos kuljetuskategorian 0 tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia otetaan kuormaan.

  • Kuljetuskategorioihin 1-4 kuuluvia vaarallisia aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset kuuluvat kuljetuskategoriaan 4.

Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohden on siis ”rajoituksetta” ja kaikkia kuljetusmääräyksiä ei tarvitse noudattaa.


HUOM!! Toisin kuin kohdassa tyhjien puhdistamattomien pakkausten kuljetukseen liittyvät vapautukset, tässä puhutaan vapaarajan alle jäävästä kuljetuksesta. Osa kuljetusmääräyksistä on siis voimassa!


Kaasujen kuljetukseen liittyvät vapautukset 1.1.3.2 (kohta E)

Ajoneuvojen erikoisvarusteiden sisältämät kaasut, jotka ovat välttämättömiä näiden erikoisvarusteiden käyttämiseksi kuljetuksen aikana, esimerkiksi jäähdytysjärjestelmät, kalasäiliöt, lämmittimet jne. eivät ole kuljetusmääräysten alaisia.

Lisäksi samassa kuljetusyksikössä kuljetettavat tällaisten varusteiden vara-astiat tai puhdistamattomat tyhjät vaihtoastiat on vapautettu kuljetusmääräyksistä.


Edellä mainitut kohdat kuljetusmääräyksissä antavat selkeät ohjeet kuljettajalle, miten toimia tyhjien ja puhdistamattomien pakkausten kanssa kappaletavarakuljetuksissa.

Kuljetusmääräyksistä löytyy näiden kahden määräyksen lisäksi useita kohti joissa mainitaan vapautuksia tyhjille ja puhdistamattomille pakkauksille ja säiliöille tietyin ehdoin. Niistä lisätietoa artikkelisarjan seuraavassa osassa.

admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *