VAK; Kuljetusasiakirja vaatimus

artikkelikuva; VAK; kuljetusasiakirja vaatimus

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719) ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194) määräävät kuljetusasiakirjasta, joka vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Asiakirja vaatimus on olemassa, oli kysymyksessä vapaarajan ylittävä tai sen alle jäävä kuljetustapahtuma.

Asiakirjavaatimuksesta on poikkeuksena LQ (limited quantity) eli rajoitetut määrät kuljetettaville aineille.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719)

11 c § Kuljetusvälineessä tulee olla keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista aineen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta. Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä tästä velvollisuudesta ainekohtaisia ja muita yksityiskohtaisia poikkeuksia pienille määrille vaarallista ainetta, jonka kuljetus voi aiheuttaa vain vähäistä vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on säilytettävä tässä momentissa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat vähintään kolmen kuukauden ajan lähettämisestä tai kuljetuksesta.

Lähtökohtaisesti siis aina kun kuljetetaan vaarallisia aineita, kuljetusvälineessä täytyy olla mukana kuljetusasiakirja, mistä löytyy keskeisimmät tiedot mukana olevista vaarallisista aineista.

Lähettäjän velvollisuuksia asiakirjoihin liittyen

Laissa määritellään kuljetukseen osallistuvien osapuolten velvollisuuksia laajasti, mutta kuljetusasiakirjojen osalta laista löytyy seuraavanlainen maininta, lähettäjän yleisten velvollisuuksien osalta;

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719)

8 § Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja vastaavat siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin ja että tarvittavat kuljetusasiakirjat toimitetaan ennen kuljetusta kuljetuksen suorittajalle.

Lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa säädetään seuraavasti lähettäjää koskevista velvollisuuksista;

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194)

7 § Lähettäjän on annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai vastaava lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset.

Kuljettajan velvollisuuksia asiakirjoihin liittyen

Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on lähtöpaikalla;

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194)

8 § …varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että vaaditut asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä.

Valtioneuvoston asetuksen liitteissä annetaan toimintaohjeissa onnettomuuden tai hätätilanteen varalle ohjeeksi; pitää kuljetusasiakirjat pelastushenkilöstön saatavilla.

Ei siis riitä että kuljetusasiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä, esimerkiksi kiinnitettyinä kolleihin kuormatilassa, vaan asiakirjat vaarallisiin aineisiin liittyen tulee pystyä pitämään myös pelastushenkilöstön saatavilla.

Rahtikirja tai vastaava lähetyskirja

Valtioneuvoston asetuksessa määrätään seuraavasti;

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194)

26 § Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava VAK-lain 11 c §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetuissa tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty edellä tarkoitettujen määräysten nojalla vaaditut tiedot kuljetettaviksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen aineen tiekuljetusta kontissa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan IMDG-säännöstön mukainen kontin pakkaustodistus.

Kuljetusasiakirja ei siis tarkoita aina virallisen muotoista rahtikirjaa, vaan asiakirjaksi käy mikä tahansa vastaava asiakirja, kunhan siitä löytyy määräysten nojalla vaaditut tiedot.

Esimerkkejä asiakirjoista

kuljetusasiakirja - siirtokuljetuskuormakirja
kuljetusasiakirja – siirtokuljetuskuormakirja
kuljetusasiakirja - rahtikirja
kuljetusasiakirja – rahtikirja
kuljetusasiakirja - lähete
kuljetusasiakirja – lähete
admin

1 thought on “VAK; Kuljetusasiakirja vaatimus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *