1. Koti
 2. Vaarallisten aineiden kuljetus
 3. Luokkien vaaraominaisuudet
 4. Yleiset ohjeet vaara- ja onnettomuustilanteisiin

Yleiset ohjeet vaara- ja onnettomuustilanteisiin

Kirjallisissa ADR-turvallisuusohjeissa annetaan toimintaohjeet onnettomuuden tai hätätilanteen varalta. Ohjeissa on myös ainekohtaisia toimintaohjeita lyhyesti.

Kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kirjalliset turvallisuusohjeet.

Ajoneuvon miehistön jäsenten on ennen kuljetuksen aloittamista otettava selvää kuormatuista vaarallisista aineista ja tutustuttava kirjallisten turvallisuusohjeiden toimintaohjeisiin onnettomuuden tai hätätilanteen varalta.

Yleinen toimintaohje liikenneonnettomuustilanteessa

 1. Tilannearvio

  – Mitä on tapahtunut?
  – Pue ylle huomioliivi. (Tarvittaessa myös muut henkilökohtaiset suojavarusteet, jos tilanne sitä edellyttää.)
  – Mikä on avun tarve?
  – Tarvitaanko alkusammutusta?
  – Päätä auttamisjärjestys.
 2. Pelasta

  – Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta, kuten palavasta autosta. Muutoin älä liikuta potilasta turhaan.
  – Anna hätäensiapu; hengityksen ja verenkierron turvaaminen. Suurien verenvuotojen tyrehdyttäminen.
  – Varo laukeamattomia auton turvalaitteita, kuten airbagejä (älä mene ratin/kojelaudan ja etupenkillä istuvien väliin).
 3. Estä lisäonnettomuudet

  – Varoita liikenneonnettomuudesta muuta liikennettä. Käytä opastajia, hätävilkkuja tai varoituskolmioita liikenteen varoittamiseen.
  – Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit.
  – Suorita alkusammutus jos mahdollista.
  – Tilanteen edellyttäessä ja sen ollessa mahdollista poista VAK-aineet kuormatilasta.
  – Huolehdi, että auttajat ja onnettomuudessa mukana olleet pysyvät tien sivussa.
 4. Tee hätäilmoitus numeroon 112

  – Anna mahdollisimman paljon tietoa tilanteesta.
  – Vastaa hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin.
 5. Anna vammojen mukaista ENSIAPUA
 6. Huolehdi opastuksesta onnettomuuspaikalle

Toiminta vaarallisten aineiden onnettomuuden tai hätätilanteen varalta

Kuljetuksen aikana ilmenevässä onnettomuudessa tai hätätilanteessa on ajoneuvon miehistön ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin, silloin kun se on turvallista ja mahdollista toteuttaa.

 1. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja eristä akku katkaisemalla virtapiiri pääkatkaisijasta, jos mahdollista.
 2. Vältä sytytyslähteitä, erityisesti älä tupakoi, älä käytä sähkötupakkaa tai vastaavia välineitä tai kytke päälle sähkölaitteita.
 3. Tee ilmoitus hätäkeskukselle, ja anna tilanteesta ja mukana olevista aineista niin paljon tietoa kuin mahdollista.
 4. Käytä varoitusliiviä, ja aseta itsestään pystyssä pysyvät varoitusmerkit tarkoituksenmukaisesti.
 5. Pidä kuljetusasiakirjat pelastushenkilöstön saatavilla.
 6. Huolehdi siitä, ettei vuotaneiden aineiden kanssa jouduta kosketuksiin, ja vältä kaasujen, savun, pölyn ja höyryjen hengittämistä pysymällä tuulen yläpuolella.
 7. Käytä sammuttimia pienten palojen ja alkupalojen sammuttamiseen renkaissa, jarruissa ja moottoritilassa, silloin kun se on turvallista ja mahdollista toteuttaa.
 8. Ajoneuvon miehistön jäsenet eivät saa sammuttaa kuormatilassa syttyneitä paloja.
 9. Käytä kuljetuksessa mukana olevia varusteita estämään vuodot vesiympäristöön tai viemäristöön sekä pienempien vuotojen keräämiseen, silloin kun se on turvallista ja mahdollista toteuttaa.
 10. Poistu itse ja neuvo muita poistumaan onnettomuuspaikan läheisyydestä, ja seuraa pelastushenkilöstön ohjeita.
 11. Riisu saastuneet vaatteet, varusteet ja suojaimet, sekä hävitä ne turvallisesti.

Tulipalo vaarallisten aineiden kuljetusyksikössä

Ajoneuvon miehistön jäsenet eivät saa sammuttaa kuormatilassa syttyneitä paloja.

Käytä sammuttimia pienten palojen ja alkupalojen sammuttamiseen renkaissa, jarruissa ja moottoritilassa, silloin kun se on turvallista ja mahdollista toteuttaa.

Poista vaaralliset aineet kuljetusyksiköstä, jos se on mahdollista ja turvallista.

Luokka- ja ainekohtaiset ohjeet

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa