1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuormaajalle ja purkajalle

Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuormaajalle ja purkajalle

Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuormaajalle listaa ne asiat jotka on tarkistettava ennen kuormausta.

Tarkistuslista koskee kuljettajaa tai miehistön jäsentä, jos he toimivat kuormaajana.

Mikäli kuormaaja havaitsee puutteita tarkistuslistan kohdissa, ei kuormaa saa toimittaa eteenpäin ennen kuin puutteet on korjattu.

Kuljetusasiakirjat
Suorita ns. vertailevalastaus. Rahtikirjoissa ilmoitettujen tietojen tulee vastata kuormattavien kollien ja aineiden tietoja määrien ja merkintöjen osalta.

Rahtikirja
Pakkaukset
Tarkista että pakkaukset on merkitty oikein ja merkinnät täsmäävät rahtikirjan tietojen kanssa. Tarkista etteivät pakkaukset ole vahingoittuneita, tai vuoda ja että ne on turvallista kuljettaa. Jos havaitset puutteita kuljetus tulee pysäyttää, kunnes puutteet on korjattu.
Ajoneuvo
Ennen kuormaamista ajoneuvon tai kontin sisä- ja ulkopuolet on tarkastettava, jotta varmistutaan, ettei niissä ole vaurioita, jotka voivat vaikuttaa ajoneuvon, kontin tai kuormattavien kollien toimivuuteen.

Huomio ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset
Lisä- ja erityismääräykset
Ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset koskevat myös tavaran käsittelyä ja kuormaamista. Tarkista kuljetusmääräysten taulukosta A, mitkä lisä- tai erityismääräykset koskevat kuormattavaa ainetta.

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset – Kollit
Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset – Kuormaaminen, purkaminen ja käsittely
Hyväksyntä
Ajoneuvon hyväksyntä vaaditaan tietyissä kuljetuksissa. Tarkista vaaditaanko ajoneuvolta, kontilta tai vaihtokuormakorilta hyväksyntä.

Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset
Yhteenkuormauskiellot
Noudata yhteenkuormauskieltoja ja -rajoituksia.

Yhteenkuormaus
Elintarvikkeet ja vaaralliset aineet
Määrärajoitukset
Tiettyjen aineiden kuormausta koskevat määrärajoitukset, jolloin kuljetusyksikköön kuormattavan aineen määrä on rajoitettu. Löydät määrärajoitukset luokkakohtaisista ohjeista.
Käsittely ja kuormaus
Pakkaukset, kontit ja vastaavat on kuormattava ja purettava kuormasta sillä käsittelytavalla, jonka mukaisesti ne on valmistettu ja testattu. Vaarallista aineitta sisältävien kollien pinoaminen on kielletty, ellei niitä ole suunniteltu pinottaviksi.

Tavaran käsittely ja kuormaus
Kuorman varmistus
Vaarallisia aineita sisältävien kollien ja pakkaamattomien vaarallisten esineiden paikallaan pysyminen ajoneuvossa tai kontissa on varmistettava sopivalla tavalla (kuten kiinnityshihnoilla, liukuvilla välilaudoilla, säädettävillä tuilla) siten, että estetään niiden liikkuminen kuljetuksen aikana, mikä voi muuttaa kollien asentoa tai aiheuttaa niille vahinkoa.

Kuorman varmistus

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa