1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuljettajalle

Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuljettajalle

Tarkistuslista vaarallisten aineiden kuljettajalle listaa ne asiat jotka kuljettajan on tarkistettava ennen kuljetusta.

Mikäli kuljettaja havaitsee puutteita tarkistuslistan kohdissa, ei kuormaa saa toimittaa eteenpäin ennen kuin puutteet on korjattu.

Vapaaraja
Vapaarajan ylittyessä kaikki kuljetukseen vaikuttavat määräykset astuvat voimaan, siksi on tärkeää aina tarkistaa kuljetettavaksi otettavan aineen (-iden) vapaaraja.

Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset (vapaaraja)
Kuljetusasiakirjat
Ajolupa, rahtikirja(t), henkilötodistus, kirjalliset turvallisuusohjeet. Tarkista myös tarvitseeko kuljetus muita asiakirjoja.

Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat
Kuormaus
Onko yhteenkuormausmääräyksiä noudatettu? Missä vaaralliset aineet sijaitsevat kuormatilassa? Saako niitä tarpeen tullen poistettua kuormatilasta?
Kirjalliset turvallisuusohjeet
Tutustu kuljetettavan olevien aineiden turvallisuusohjeisiin. Tiedä toiminta mahdollisessa vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Luokkien vaaraominaisuudet
Lisä- ja erityismääräykset
Koskeeko kuljetettavana olevia aineita jotkin lisä- ja erityismääräykset. Löydät ainekohtaiset määräykset kuljetusmääräysten taulukosta A.

Erityis- ja lisämääräykset, sekä taulukon A aakkosnumeeriset koodit
Turvatoimet
Koskeeko kuljetusta turvatoimet? Aineen luokka ja määrä määrittävät koskeeko kuljetusta turvatoimet. Tarkista suuren riskin sisältävien aineiden lista.

Turvatoimet
Hyväksyntä
Ajoneuvon hyväksyntä vaaditaan tietyissä kuljetuksissa. Tarkista vaaditaanko ajoneuvolta, kontilta tai vaihtokuormakorilta hyväksyntä.

Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset
Varusteet
Vapaarajan ylittävissä kuljetuksissa vaaditaan tietyt ajoneuvo-, aineluokka- ja henkilökohtaiset varusteet. Tarkista myös ajoneuvon sammuttimet.

Kuljetusyksikössä mukana pidettäviä sammuttimia ja varusteita koskevat määräykset
Merkintä
Ajoneuvon merkintä vaaditaan kappaletavarakuljetuksissa luokan 1 ja 7 aineiden kohdalla vapaarajan ylittyessä. Irtotavara- ja säiliökuljetuksissa merkintä vaaditaan aina.

Ajoneuvojen ja konttien merkintä
Kuljetusrajoitukset
Vapaarajan ylittävissä kuljetuksissa erilaiset kuljetusrajoitukset astuvat voimaan. Tarkista mitkä rajoitukset koskevat kuljetusta. Kuljetettavaan määrään perustuvat rajoitukset löydät luokkakohtaisten ohjeiden yhteydestä.

Ajoneuvon kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla
Tunnelirajoitukset

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa