1. Koti
 2. Vaarallisten aineiden kuljetus
 3. Luokkakohtaiset säännökset
 4. Luokka 4.2; helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 4.2; helposti itsestään syttyvät aineet

luokka 4.2 helposti itsestään syttyvät aineet

Yläosa valkoinen, alaosa punainen

Tämän luokan aineet ovat joko kiinteitä tai nestemäisiä, niin sanottuja n.o.s. -aineita, jotka ovat tarkemmin määrittelemättömiä aineita. Tähän luokkaan kuuluvat aineet voivat syttyä itsestään kosketuksissa hapen kanssa. Ne on pidettävä ilmatiiviissä pakkauksissa tai nesteinä reagoimattoman kaasun tai nestevaipan alla.

Kriteerit ja luokituskoodi

Luokan 4.2 aineet ja esineet on jaoteltu seuraavasti. Jaottelun kirjain / kirjain + numeroyhdistelmä toimii luokituskoodina. Luokituskoodia ei merkitä kuljetusasiakirjoihin, mutta se löytyy kuljetusmääräysten taulukosta A.

2.2.42.1.2 Luokan 4.2 aineiden ja esineiden jaottelu
2.2.42.1.2 Luokan 4.2 aineiden ja esineiden jaottelu

Pyroforiset aineet

Pyroforiset aineet mukaan lukien seokset ja liuokset (nestemäiset tai kiinteät), jotka jo pieninä ainemäärinä syttyvät ilman vaikutuksesta viidessä minuutissa. Nämä ovat luokan 4.2 helposti itsestään syttyviä aineita.

Itsestään kuumenevat aineet ja esineet

Itsestään kuumenevat aineet ja esineet mukaan lukien seokset ja liuokset, jotka kuumenevat itsestään ilman vaikutuksesta, vaikkei niihin tuoda energiaa. Nämä aineet voivat syttyä vain määrien ollessa suuria (kilogrammoja) ja pitkän ajan (tunteja, vuorokausia) kuluessa.

Vaaraominaisuudet

Päävaara: Itsesyttymisestä johtuva palovaara
Lipukkein merkityt lisävaarat: veden kanssa reagointi, hapettavuus, myrkyllisyys, syövyttävyys

Itsesyttymisestä johtuva palovaara, jos kolli vaurioituu tai sisältö vuotaa. Voi reagoida voimakkaasti veden kanssa.

Pakkausryhmä

Pyroforiset, eli helposti itsestään syttyvät on luokiteltu pakkausryhmään I. Nämä materiaalit voivat syttyä viiden minuutin sisällä jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa. Itsestään kuumenevat aineet ja esineet on luokiteltu pakkausryhmään II. Lievästi itsestään kuumenevat aineet on luokiteltava pakkausryhmään III.

2.2.42.1.8 Luokan 4.2 pakkausryhmät
2.2.42.1.8 Luokan 4.2 pakkausryhmät

Kuljetusrajoitukset ja -kiellot

Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet

Luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista määrittää kuuluuko luokan 4.2 vaarallisten aineiden kuljetus turvatoimien alaisuuteen.

Kappaletavarakuljetuksissa turvatoimia sovelletaan, jos kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvia vapautuksia ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy ja taulukossa ilmoitettu ainemäärä ylittyy. Irtotavara- ja säiliökuljetuksissa turvatoimia sovelletaan, kun taulukossa ilmoitettu ainemäärä ylittyy.

Helposti itsestään syttyvien aineiden kohdalla turvatoimia sovelletaan:

 • Säiliökuljetuksissa: aina, pakkausryhmän I aineiden kohdalla, kun määrä (l) ylittyy.
 • Kappaletavarakuljetuksissa: (ei sovelleta ainemäärästä riippumatta)
 • Irtotavarakuljetuksissa: (ei voida soveltaa)
Taulukko 1.10.3.1.2 Luokan 4.2 suuren riskin vaaralliset aineet
Taulukko 1.10.3.1.2 Luokan 4.2 suuren riskin vaaralliset aineet

Aineet, joiden kuljetus on kielletty

Kuljettaja voi näiden aineiden osalta luottaa lähettäjän antamiin tietoihin. Lähettäjä ei saa antaa kuljetettavaksi aineita, joiden kuljetus on maantiellä kielletty.

Muut kuljetusrajoitukset

Muita kuljetukseen mahdollisesti vaikuttavia kuljetusrajoituksia ovat;

 1. Kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla
 2. Tunnelirajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat kuljetusta kun;

 1. Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvaa vapautusta ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy.
 2. Kuljetuksessa olevan vaarallisen aineen määrä ylittää rajoituksissa annetun määrän.

Jos kuljetettavaa ainetta ja määrää (kg/l) koskee kuljetusrajoitukset tunneleissa, on rahtikirjassa oltava tästä merkintä, eli tunnellirajoituskoodi.

Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 4.2 helposti itsestään syttyviä aineita kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti;

 • vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila
 • sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä,
 • silmänhuuhteluneste.

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä;

 • varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu)
 • irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä
 • suojakäsineet ja
 • silmiensuojaimet (esim. suojalasit)

Luokka- ja ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset

Kuljetusmääräysten taulukossa A mainitaan yksittäisen aineen kohdalla mahdolliset ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset.

Näitä määräyksiä on noudatettava muiden määräysten lisäksi, kun;

 1. Kuljetusmääräysten taulukossa A, sarakkeessa 19 on kyseisen kuljetettavan aineen kohdalle merkitty lisämääräyksen aakkosnumeerinen koodi.
 2. Lisä- tai erityismääräyksessä määritelty ehto täyttyy, esimerkiksi aineen kokonaismassa (kg) tai -tilavuus (l) ylittyy.

Luokka 4.2: vaaraominaisuudet

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa