Luokka 2; kaasut

luokka 2; alaluokka 2.1 palavat kaasut

Liekki: musta tai valkoinen

luokka 2; alaluokka 2.2 palamattomat, myrkyttömät kaasut

Kaasupullo: musta tai valkoinen

luokka 2; alaluokka 2.3 myrkylliset kaasut

Pääkallo ja luut ristissä: musta

Kaasuja käytetään laajasti eri teollisuuden aloilla. Se on teknisesti ihanteellinen polttoaine energian tuotannossa. Metsäteollisuudessa kaasuja käytetään muun muassa paperin kuivaukseen, sekä muuhun laitoksen tarvitseman energian tuotantoon. Metallin jalostuksessa kaasu soveltuu moneen prosessivaiheeseen sulatuksesta karkaisuun.

Lääkkeellinen kaasu on puolestaan lääke, jota käytetään potilaan hoitoon, diagnosointiin tai ehkäisevästi. Lääkkeellinen kaasu voi olla yksittäistä, puhdasta kaasua tai kaasujen seosta.

Kriteerit ja luokituskoodi

Luokkaan 2 kuuluvat puhtaat kaasut, kaasujen seokset, yhden tai useamman kaasun seokset yhden tai useamman muun aineen kanssa sekä esineet, jotka sisältävät näitä aineita.

Kaasut on jaoteltu fysikaalisen olomuotonsa perusteella, alla olevan taulukon mukaisesti. Kaasun olomuoto merkitään kuljetusasiakirjaan. Luokituskoodi muodostuu kaasujen jaottelun numerosta + yhdestä tai useammasta kaasujen vaaraominaisuudet kirjaimesta.

2.2.2.1.2 Luokkaan 2 kuuluvat aineet ja esineet
2.2.2.1.2 Luokkaan 2 kuuluvat aineet ja esineet

Vaaraominaisuudet

Luokan 2 aineet ja esineet (lukuun ottamatta aerosoleja ja paineellisia kemikaaleja) kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella:

2.2.2.1.3 Luokan 2 aineet ja esineet
2.2.2.1.3 Luokan 2 aineet ja esineet

Kaasut on luokiteltu vaaraominaisuuksien mukaan alaluokkiin

YK-mallisäännöissä, IMDG-koodissa ja ICAO-TI:ssä on kaasut luokiteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti kolmeen alaluokkaan. Nämä alaluokat ovat kuljettajalle tärkeimmät tietää ja tunnistaa. Kuljettaja pystyy kuljetusasiakirjan tai kollin merkintöjen ja alaluokkia osoittavan lipukkeen avulla päättelemään kuljetettavan aineen vaaraominaisuudet.

2.2.2.1.3 Kaasujen alaluokat
2.2.2.1.3 Kaasujen alaluokat

Päävaara alaluokka 2.1: Palovaara. Räjähdysvaara.

Voivat olla paineenalaisia. Tukehtumisvaara. Voi aiheuttaa palo- ja/tai paleltumisvammoja. Pakkaus/säiliö voi räjähtää kuumentuessaan.

Päävaara alaluokka 2.2: Tukehtumisvaara.

Voivat olla paineenalaisia. Voi aiheuttaa paleltumisvammoja. Pakkaus/säiliö voi räjähtää kuumentuessaan.

Päävaara alaluokka 2.3: Myrkytysvaara.

Voivat olla paineenalaisia. Voi aiheuttaa palo- ja/tai paleltumisvammoja. Pakkaus/säiliö voi räjähtää kuumentuessaan.

Aerosolit

Aerosolipullossa kuljetettavat (myös paineelliset) kemikaalit kuuluvat nimikkeeseen UN 1950. Lisäksi aerosolit luokitellaan yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksien perusteella. Luokitus perustuu aerosolipullon sisältöön;

A tukahduttava
O hapettava
F palava
T myrkyllinen
C syövyttävä
tai näiden yhdistelmät
COFCTF, TC, TO, TFC, TOC

Paineelliset kemikaalit

Paineelliset kemikaalit (UN 3500 – 3505) kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella;

A tukahduttava
F palava
T myrkyllinen
C syövyttävä
FC palava, syövyttävä
TF myrkyllinen, palava

Luokitus perustuu ainesosien vaaraominaisuuksiin eri olomuodossa:
ponnekaasu,
neste, tai
kiinteä aine.

Kuljetusrajoitukset ja -kiellot

Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet

Luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista määrittää kuuluuko luokan 2 vaarallisten aineiden kuljetus turvatoimien alaisuuteen.

Kappaletavarakuljetuksissa turvatoimia sovelletaan, jos kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvia vapautuksia ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy ja taulukossa ilmoitettu ainemäärä ylittyy. Irtotavara- ja säiliökuljetuksissa turvatoimia sovelletaan, kun taulukossa ilmoitettu ainemäärä ylittyy.

Kaasujen kohdalla turvatoimia sovelletaan:

 • Säiliökuljetuksissa: aina palavien, myrkyttömien kaasujen kohdalla (ks. luokituskoodit), kun määrä (l) ylittyy.
 • Kappaletavarakuljetuksissa: aina vapaarajan ylittyessä myrkyllisten kaasujen (ks. luokituskoodit) kohdalla.
 • Irtotavarakuljetuksissa: (ei voida soveltaa)
Taulukko 1.10.3.1.2; luokan 2 kaasujen luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista
Taulukko 1.10.3.1.2; luokan 2 kaasujen luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista

Kaasut, joiden kuljetus on kielletty

Kuljettaja voi näiden aineiden osalta luottaa lähettäjän antamiin tietoihin. Lähettäjä ei saa antaa kuljetettavaksi aineita, joiden kuljetus on maantiellä kielletty.

Muut kuljetusrajoitukset

Muita kuljetukseen mahdollisesti vaikuttavia kuljetusrajoituksia ovat;

 1. Kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla
 2. Tunnelirajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat kuljetusta kun;

 1. Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvaa vapautusta ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy.
 2. Kuljetuksessa olevan vaarallisen aineen määrä ylittää rajoituksissa annetun määrän.

Jos kuljetettavaa ainetta ja määrää (kg/l) koskee kuljetusrajoitukset tunneleissa, on rahtikirjassa oltava tästä merkintä, eli tunnellirajoituskoodi.

Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 2 kaasuja kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti;

 • vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila
 • sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä.

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä;

 • varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu)
 • irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä
 • suojakäsineet ja
 • silmiensuojaimet (esim. suojalasit)

Lisävarusteet luokan 2.3 aineiden kuljetuksessa;

 • Hengityksensuojain, jokaista miehistön jäsentä kohden.

Luokka- ja ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset

Kuljetusmääräysten taulukossa A mainitaan yksittäisen aineen kohdalla mahdolliset ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset.

Näitä määräyksiä on noudatettava muiden määräysten lisäksi, kun;

 1. Kuljetusmääräysten taulukossa A, sarakkeessa 19 on kyseisen kuljetettavan aineen kohdalle merkitty lisämääräyksen aakkosnumeerinen koodi.
 2. Lisä- tai erityismääräyksessä määritelty ehto täyttyy, esimerkiksi aineen kokonaismassa (kg) tai -tilavuus (l) ylittyy.

Luokka 2; vaaraominaisuudet

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa