1. Koti
  2. Kaapelikelat

Kaapelikelat

Keloilla tarkoitetaan tässä artikkelissa erityisesti kaapelin pakkaukseen käytettäviä, halkaisijaltaan eri mittaisia, puukeloja. Kelat voivat olla myös vanerisia tai muovisia, mutta suurimmat kelat ovat valmistettu puusta.

Kaapelikelat on suunniteltu säilytettäväksi ja kuljetettavaksi pystyasennossa. Tämän seurauksena kelan ja kuormatilan lattian välistä kitkaa ei käytännössä ole ja koska kelat pyörivät helposti, ne tulee tukea ja kiinnittää erityisen tukevasti.

Pienimpiä muovikeloja, ja yksittäisiä halkaisijaltaan pienempiä puu- tai vanerikeloja (halkaisija < 1,0 m) voidaan kuljettaa tilapäisesti irrallaan tai kuormalavoilla kyljelleen pakattuina. Tällöin kitka tulee laskea käytössä olevien materiaalien perusteella.

Laissa annetut yleiset kuorman kiinnityksen minimivaatimukset pätevät myös kiinnitettäessä kelakuormaa.

Halkaisijaltaan 2,0 m kelan omapaino on kuivana noin 300 kg.

Kelojen kuormaus ja tuenta kuormatilaan

Kaapelikelat tulee kuormata kuormatilaan, ajoneuvon suurimmat sallitut akselimassat huomioiden. Puu on luonnollinen materiaali ja sen paino voi vaihdella esimerkiksi kosteuden vuoksi, joka on otettava huomioon sijoitettaessa keloja kuormatilaan.

Olemattoman kitkan vuoksi kelat on tuettava kuormatilan etuseinää, sekä toisiaan vasten. Kelojen välissä käytetään välipuita, jotka kiinnitetään keloihin nauloilla. Tällöin seuraava kelarivi voidaan tukea tasaisesti edellisiä vasten, niin etteivät ne pääse jarrutettaessa liikkumaan limittäin, jolloin sidonta löystyisi.

Taaksepäin tuenta tehdään kiiloilla tai poikkipuilla, jotka kiilataan esimerkiksi trukin piikkejä hyväksikäyttäen kelan reunan alle.

Välipuiden ja poikkipuiden asettelu kuormatilassa.

Kuormattaessa keloja päällekkäin, tuetaan ne kiiloiksi kiinnitetyillä välipuilla eteen- ja taaksepäin.

Kelojen päälle naulatut poikkipuut muodostavat ”hyllyn” päälle kuormattaville keloille.

Kitka- ja valjassidonta tukee kelaa kuljetuksen aikana

Pyöreiden kelojen varmistus kulkusuunnassa tapahtuu valjassidonnalla, joka kulkee 45 asteen kulmassa kelan molemmilta puolin. Sidontavälineen saa helpoiten oikeaan kulmaan asettamalla sidontavälineen kulkemaan kelan ”akselin” yli.

Valjassidonnan voi tehdä joko kelan yli tai pujottamalla sidontaväline akselin välistä. Nopeimmin sidonta tapahtuu kelan yli.

Kitkasidontaa, eli ylisidontaa käytetään, kun keloja kuormataan päällekkäin. Sidonnan tulee kulkea kohtisuorassa kelan yli ja sen akselin yli.

Kitkasidonta ja valjassidonta käytännössä.
Kela tuettuna kiiloilla ja sidottuna akselinsa läpi valjassidonnalla.

Kelojen pinoamista tulee välttää

Mikäli keloja joudutaan asettelemaan päällekkäin, alemman kelan suojaamiseksi on kelojen väliin asetettava alemman kelan levyinen tukilaudoitus. Saman levyisten, päällekkäin sijoitettavien kelojen on oltava tarkalleen samalla kohdalla.

Oliko artikkeli hyödyllinen?