1. Koti
  2. Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

Raskaan kaluston kuljettajan täytyy olla oman alansa ammattilainen. Työtä täytyy pystyä tekemään turvallisesti ja tehokkaasti, lakeja ja asetuksia noudattaen. Erilaiset säädökset, direktiivit ja asetukset antavatkin hyvin tarkat raamit kuljettajan työhön. Tämän sivuston tarkoituksena on selkiyttää noita säädöksiä ja termejä.

Rakenne

Kuljettaja.net sivusto rakentuu asiasana hakemiston ja käsiteluettelon pohjalle. Näistä voi etsiä yksittäisiä sanoja ja niiden selitteitä, mutta myös pidempiä käsitteitä. Uusia termejä ja käsitteitä lisätään luetteloihin epäsäännöllisen säännöllisesti ja jo olemassa olevia muokataan tarpeen mukaan.

Hakemiston lisäksi sivulta löytyy artikkeleita, jotka on koostettu kolmeen osioon;

  1. Kuorman varmistus
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Kuljetusmääräykset alkuperäisinä

Tekijänoikeudet

Kaikki teksti oman kirjoittajan tuotantoa, poislukien suorat lainaukset lähdemateriaalista (esim. lakiteksti), jotka on merkitty. Kaikki artikkeleissa käytetyt lähteet on merkitty teksteihin.

Kuvia ja tekstiä ei saa käyttää ilman lupaa!

Vastuut ja vapaudet

Sivuston artikkelit perustuvat kirjoitushetkellä ajantasaisiin määräyksiin, lakeihin ja muihin virallisiin lähteisiin. Artikkeleiden sisältö on pyritty tarkastamaan huolellisesti, mutta tämä ei poista virheiden mahdollisuutta, eikä sivuston ylläpitäjä vastaa näistä virheistä

Viralliset määräykset vaarallisten aineiden kuljetukseen ja kuorman sidontaan on aina tarkistettava viranomaislähteistä.

Tekijästä

Sivustoa ylläpitää ja kirjoittaa yksityinen henkilö, joka rakentaa sivustoa oman ammattitaidon ja -tiedon kehittämiseksi. Kirjoittaja työskentelee raskaankaluston kuljettajana ja on kouluttautunut alalle myös perustutkinnon ja ammatillisen tutkinnon kautta. Lisäksi kirjoittajalta löytyy turvallisuusneuvonantajan tutkinto.