• VAK; Luokka 2 Kaasut

    Artikkelin tarkoituksena on antaa syvällisempää tietoa luokkaan 2 kuuluvista aineista, esineistä, vaaraominaisuuksista ja kuljetuksesta.

  • Vapaarajan määritys

    Vapaaraja tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään liittyviä vapautuksia. Tässä artikkelissa perustiedot- ja termit vapaarajan määritykseen liittyen.

  • Ajolupavaatimus

    Lähtökohta tarvittavan ajoluvan ja vapaarajan määrittämiseen on erottaa kappaletavara, irtotavara ja säiliökuljetukset toisistaan.

    Artikkelissa perehdytään näihin kuljetusmuotoihin ajolupavaatimuksen näkökulmasta.