• VAK; Luokka 1 Räjähteet -Vaaraominaisuudet

    Artikkelissa käydään läpi VAK luokka 1 räjähteiden vaaraominaisuuksia ja käyttäytymistä onnettomuustilanteissa ja tulipalossa. Tieto ja ohjeet perustuvat Pelastusopiston TOKEVA 2020 -ohjeisiin.

  • VAK; Luokka 1 Räjähteet

    Artikkelin tarkoituksena on antaa syvällisempää tietoa luokkaan 1 kuuluvista aineista, esineistä, vaaraominaisuuksista ja kuljetuksesta.

  • Vapaarajan määritys

    Vapaaraja tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään liittyviä vapautuksia. Tässä artikkelissa perustiedot- ja termit vapaarajan määritykseen liittyen.