Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

Artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, mitkä liittyvät rahdittamiseen. Rahdittaminen on osa kuljetuksen hinnoittelua, siksi kuljettajan tuleekin hallita peruskäsitteistö ja olla selvillä rahditusperusteista, sekä siitä miten rahdituspaino määritetään.

VAK; Kuljetusasiakirja vaatimus

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719) ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194) määräävät kuljetusasiakirjasta, joka vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Asiakirja vaatimus on olemassa, oli kysymyksessä vapaarajan ylittävä tai sen…