Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 5; sitominen

Säädöksissä asetettuja vaatimuksia sidonnalle Nimellislujuus Kuorman tuenta Sitomisvälineen kiinnityskulma Sitomisvälineen kiritys Sitomisvälineille asetettuja vaatimuksia Kiristyslaitteille asetetut vaatimukset Artikkelisarjan viidennessä osassa käydään läpi ne pykälät, joissa määrätään kuorman varmistamisesta sitomalla. Sidonnasta…

Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 1; vastuut & lähtökohdat

Ajoneuvolaki Tieliikennelaki; tieliikenteen periaatteet Tieliikennelaki; yleiset kuormaussäännökset Tieliikennelaki; vastuu ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa kuljetuksissa Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä Tiekuljetussopimuslaki Tämän artikkelisarjan tarkoitus ei…