• Kuormaus & Sidonta; Teräskelat

  Artikkelissa käsitellään erittäin raskaiden > 10 000 kg painavien teräskelojen kuormausta ja kuorman varmistamista. Artikkelissa esitetyt lujuudet ja laskelmat perustuvat standardissa EN 12195-1 esitettyihin määritelmiin.

 • RBC-arvo eli vertailutuentakyky

  Artikkeli avaa standardissa EN 12195-1 käytettyä RBC -arvoa, eli vertailutuentakykyä. Miten lasket kuorman varmistukseen ja tuentaan käytettyjen pylväiden antaman varmistuksen kuormalle.

 • Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 4; kitka

  Artikkelisarjan neljännessä osassa perehdytään kitkaan. Artikkelissa käydään läpi eri kitkaan kuuluvat termit ja selkiytetään käytännön esimerkkien kautta miten kitkaa voidaan hyödyntää kuorman varmistuksessa.

 • Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 3; kiihtyvyys

  Kuorman varmistaminen ja kiihtyvyys. Mitä tarkoitetaan kuorman varmistamisella ja mitä kiihtyvyys itseasiassa tarkoittaa? Artikkelissa tarkastellaan näitä asioita käytännön esimerkkien kautta ja puretaan säädöksiä pienempiin palasiin.

 • Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2; kuorman sijoittaminen

  Kuorman paino Kuorman sijoittaminen Painon jakauma kuormatilassa Kuljettajan vastuu kuljetuksen aikana PÄIVITYS 17.5.2020 Artikkelia päivitetty 17.5.2020 vastaamaan uuden Tieliikennelain (10.8.2018/729) määräyksiä. Artikkeliin lisätty kuvia ja tekstiä päivitetty. Artikkelisarjan edellisessä osassa käytiin läpi niitä säädöksiä ja pykäliä, jotka antavat lähtökohdat ajoneuvon kuormaamiselle ja kuorman varmistamiselle. Tässä osassa käydään läpi niitä säädöksiä,…

 • Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 1; vastuut & lähtökohdat

  Ajoneuvolaki Tieliikennelaki; tieliikenteen periaatteet Tieliikennelaki; yleiset kuormaussäännökset Tieliikennelaki; vastuu ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa kuljetuksissa Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä Tiekuljetussopimuslaki Tämän artikkelisarjan tarkoitus ei ole olla kattava opas ajoneuvon kuormaamiseen tai kuorman sitomiseen. Artikkeleissa käsitellään eri säädöksissä annettuja vaatimuksia ajoneuvon kuormaamisen ja kuorman varmistamisen…

 • Kuormakorit osa 2; Standardi EN-12642 XL

  Standardi EN-12642 XL on kuormakorin rakenteeseen liittyvä standardi. Tällä standardilla testatut ja merkityt rakenteet on testattu selviytymään EN12642 XL-standardin mukaisista kuormista, mitä tässä artikkelissa selkiytetään.

 • Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus

  Tässä artikkelisarjassa tarkastellaan Liikenneministeriön päätöstä ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940). Päätös koskee kuorma-autojen ja niihin kytkettyjen kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen kuormakoreja, ja tällaisten ajoneuvojen kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä. Tässä ensimmäisessä osassa avataan hieman sitä, mitä laki määrittää vähimmäisvaatimukseksi kuormakorien osalta ajoneuvoon kiinnityksien ja etuseinän lujuusvaatimuksista. Erityisesti…