• Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 3; kiihtyvyys

    Kuorman varmistaminen ja kiihtyvyys. Mitä tarkoitetaan kuorman varmistamisella ja mitä kiihtyvyys itseasiassa tarkoittaa? Artikkelissa tarkastellaan näitä asioita käytännön esimerkkien kautta ja puretaan säädöksiä pienempiin palasiin.

  • Kuormakorit osa 3; kiinnityspisteet

    Artikkelisarjan kolmannessa osassa jatketaan Liikenneministeriön päätöksen purkamista ja tarkastellaan mitä laki määrittää kuormakorien kiinnityspisteiden lujuuksista ja miten ne vaikuttavat kuorman varmistamiseen.

  • Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus

    Tässä artikkelisarjassa tarkastellaan Liikenneministeriön päätöstä ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940). Päätös koskee kuorma-autojen ja niihin kytkettyjen kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen kuormakoreja, ja tällaisten ajoneuvojen kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä. Tässä ensimmäisessä osassa avataan hieman sitä, mitä laki määrittää vähimmäisvaatimukseksi kuormakorien osalta ajoneuvoon kiinnityksien ja etuseinän lujuusvaatimuksista. Erityisesti…