• Rahditus 2; rahditusperusteet

    Rahditusperusteita käyttämällä voidaan määrittää kuljetettavalle kuormalle laskennallinen rahdituspaino. Rahdituspaino lasketaan massan, tilavuuden tai lähetyksen todellisuudessa käyttämien lavametrien mukaan. Rahditusperusteita ovat; bruttopaino, tilavuuspaino, lavametripaino, lava(paikka)paino.

  • Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

    Artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, mitkä liittyvät rahdittamiseen. Rahdittaminen on osa kuljetuksen hinnoittelua, siksi kuljettajan tuleekin hallita peruskäsitteistö ja olla selvillä rahditusperusteista, sekä siitä miten rahdituspaino määritetään.