Sidontavälineiden merkinnät

artikkelikuva; sidontavälineiden merkinnät

Kuormanvarmistukseen käytettävistä välineistä löytyy useita eri merkintöjä, joista kuljettajan täytyy osata poimia oikeat tiedot ja tarvittaessa tehdä laskelmat lujuuksien selvittämiseksi.

Tässä artikkelissa käydään läpi eri termejä, joihin voi törmätä sidontavälineiden merkinnöissä.

LC-ARVO

LC, eli lashing capacity tarkoittaa suurinta sallittua jännitysvoimaa, eli käytännössä sitä lujuutta joka kyseiselle välineelle voidaan laskea kuormaa varmistettaessa.

LC-arvo on standardin SFS-EN 12195 mukainen, mutta sitä ei käytetä Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan kuorman varmistuksessa määräävä arvo on sidontavälineen tai kiinnityspisteen nimellislujuus.

Lashing Capacity LC-arvo merkittynä rataslukkokiristimeen.
LC-arvo merkittynä rataslukkokiristimeen

LC-arvo saadaan jakamalla metalliosien murtolujuus luvulla 2,0 ja tekstiiliosien murtolujuus luvulla 3,0. Arvo on siis suuremmista nimittäjistä johtuen aina pienempi samalla sidontavälineellä kuin Suomessa käytössä oleva nimellislujuus.

Standardin mukaan LC-arvo saadaan testaamalla sidontavälineen lujuutta siten, että sidontavyötä vedetään eri suuntiin suorassa linjassa.

LC-arvo kuvaa voimaa, minkä sidontaväline kestää. Sen vuoksi se ilmoitetaan yksikössä Newton tai sen kertoimilla kilonewton tai dekanewton.

LC₂-ARVO

Sidontavälineen merkinnöistä voi joissain tapauksissa löytyä myös toinen LC₂-arvo; lashing breaking. Tämä on suuruudeltaan kaksi kertaa murtolujuus. Tämä arvo on testattu siten, että sidontavyön muodostaa lenkin, eli sidontavyön päät kiinnittyvät toisiinsa.

SHF

on lyhenne sanoista standard hand force, normaali käsikireys. Tällä sidontavälineen kireydellä saadaan aikaan standardin mukainen kiristysvoima (STF). Standardi EN 12195-2 vaatii että SHF-arvo merkitään sidontavälineeseen.

standard hand force, standard tension force

Kyseinen arvo testataan tuottamalla 50 dekanewtonin eli noin 51 kilogramman voima kiristimeen, jolloin kiristyksen tuottama voima on sidontavälineen ilmoitettu STF-arvo. Tämä testi suoritetaan kun sidontavyö on kiristetty lineaarisesti kahden pisteen välille.

Tämä merkintä löytyy myös sidontavälineestä; SHF 50 daN / STF 400 daN.


SHF-arvo on voima minkä keskiverto käyttäjä voi käsikiristimen kautta saada aikaan.


STF

STF on lyhenne sanoista standard tension force, eli standardin mukainen kiristysvoima.

Käsikiristyksellä aikaan saatu voima (esimerkiksi SHF 50 daN) kohdistettuna kiristimeen pitää tuottaa vähintään 10 % LC-arvosta, muttei enempää kuin 50 %.

SHF 50 daN / STF 300 daN merkintä kuormaliinassa merkitsee, että 50 daN (≈ 51 kg) voima kiristimeen tuottaa 300 daN (≈ 306 kg) jännitysvoiman sidontavälineeseen. Tämä on 18 % kuormaliinalle määritellystä LC-arvosta, eli sopii tuohon 10 – 50 % väliin.


Ylisidonnassa, sidontavälineen STF-arvo on määrittävä voima.


SHF ja STF -arvot eivät ole käytössä Suomessa, kuitenkin näillä arvoilla on käytännön merkitys kuorman sidonnassa.

Usein käytetyssä ylisidonnassa, sidontavälineen nimellislujuudella tai LC-arvolla ei ole merkitystä. Ylisidonnassa merkityksellinen arvo on STF-arvo, joka ilmoittaa minkä suuruinen voima käsikiristimellä saadaan kohdistettua sidottavaan kolliin tai kuormaan.

kuormansidonta; ylisidonta
Ylisidonta, eli kitkasidonta käytännössä.

Koska ylisidonta on kitkaa lisäävä sidonta, niin STF-arvo sidontavälineessä kertoo suoraan kuinka paljon kolliin tai kuormaan kohdistuu sidonnan kautta voimaa, eli ”lisäpainoa”.

Nimellis- ja murtolujuus

Nimellis- ja murtolujuus merkinnät ovat kuormasidonnan kannalta oleellisimmat tiedot, mitä kuljettajan tarvitsee tietää sidontavälineestä.

Webbing elongation ja pituus

Webbing elongation on sidoksen tai punoksen venymän arvo (%), eli paljonko esimerkiksi kuormaliina venyy alkuperäiseen pituuteensa nähden.

Kuormaliinan pituus merkintään lyhenteellä L (lenght).

EN 12195-x

EN eli european standard ja sitä seuraava numerosarja 12195 kertoo, että kyse on kiinnitysvälineestä. Viimeinen numero sarjassa kertoo, minkä tyyppisestä kiinnitysvälineestä on kyse. Esimerkiksi;

  • Tekokuituiset kiinnitysvälineet EN 12195-
  • Kiinnityskettingit EN 12195-3
  • Kiinnitysvaijerit EN 12195-4
kuormansidonta; sidontakettingin lujuusmerkinnät
kuormansidonta; sidontakettingin lujuusmerkinnät

MBS-arvo ja MBS₂ -arvo

MBS eli minimum breaking strength merkintä voi myös löytyä sidontavälineestä. MBS ilmoittaa vähimmäisvoiman, millä sidontaväline murtuu, kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa. Joissain sidontavälineissä on myös merkitty MBS₂ -arvo, joka on testattu kuten LC₂ -arvo.

Muita mahdollisia merkintöjä

Sidontavälineestä riippuen siitä voi löytyä merkintöjä esimerkiksi lyhenteellä BS, eli british Standard, joka on brittiläinen standardi merkintä. Tällä ilmoitetaan, että tuote on testattu turvalliseksi. Se merkitään, joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb/lbs).

Pauna eli naula on mm. brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan ja painon (normaalivoiman) mittayksikkö. 1 lb ≈ 0,45 kg.

Sidontavälineiden, sidontaliinojen lujuusmerkinnät
Kuormaliinan valmistajan lujuusmerkinnät

Alla olevassa videossa testataan lashing capacity;

Lähteet;
https://ma.juii.net/blog/lashing-capacity


https://fi.wikipedia.org/wiki/Venym%C3%A4

admin

4 thoughts on “Sidontavälineiden merkinnät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *