Sidontavälineiden merkinnät

Sidontavälineitä kuormatilan seinällä

Sidontavälineistä löytyy seuraavanlaisia merkintöjä;

Lashing Capacity eli sidontalujuus ja lashing breaking

LC (Lashing Capacity) tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”sidonta kapasiteettia” tai sidontalujuutta. Lashing capacity lasketaan jakamalla metalliosien murtolujuus luvulla 2,0 ja tekstiiliosien murtolujuus luvulla 3,0. Arvo on siis suuremmista nimittäjistä johtuen aina pienempi samalla sidontavälineellä kuin Suomessa käytössä oleva nimellislujuus.

Standardi EN 12195-2 mukaan LC arvo saadaan testaamalla sidontavälineen lujuutta siten, että sidontavyötä vedetään erisuuntiin suorassa linjassa. Sidontavälineen merkinnöistä voi löytyä myös toinen LC arvo; lashing breaking. Tämä on suurudeltaan kaksi kertaa murtolujuus. Tämä arvo on testattu siten, että sidontavyön muodostaa lenkin, eli sidontavyön päät kiinnittyvät toisiinsa.

Huomaa, ettei LC -arvoa käytetä Suomessa. Se on kuitenkin käytössä muissa EU-maissa. Kuormansidonnassa tarvitaan tästä laskentatavasta johtuen muualla enemmän sidoksia, saman painoisen kuorman varmistamiseen, kuin Suomessa.

Lashing Capacity arvo merkittynä rataslukkokiristimeen
LC arvo merkittynä rataslukkokiristimeen.

daN eli dekanewton

Dekanewton on SI -järjestelmässä, voiman yksikkö newtonin kerroin 101. Eli 1 daN = 10 N. Vastaavasti yhden dekanewtonin voima vastaa noin yhden kilogramman voimaa. Tarkalleen ottaen 1 daN = 1.019716213 kg

Shf ja sft

Shf on lyhenne sanoista; Standard hand force. Vapaasti suomennettuna kyseessä on ”vakio, kädellä tuotettava voima”. Kyseinen arvo testataan tuottamalla 50 dekanewtonin eli noin 51 kilogramman voima kiristimeen. Standardi EN 12195-2 vaatii että Stf -arvo merkitään sidontavälineeseen.

Stf on lyhenne sanoista; Standard tension force, eli vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa ”vakio jännitys voima”.

Kuvasta näkyy miten kyseiset arvot testataan. 50 daN voima (ShF) kohdistettuna kohdistettuna kiristimeen pitää tuottaa vähintään 10 % Lashing Capacity -arvosta, muttei enempää kuin 50 %.

standard hand force, standard tension force
http://www.eversgmbh.com/

Shf 50 daN / stf 300 daN merkintä kuormaliinassa merkitsee, että 50 daN (≈ 51 kg) voima kiristimeen tuottaa 300 daN (≈ 306 kg) jännitysvoiman sidontavälineeseen. Tämä on 18 % kuormaliinalle määritellystä LC -arvosta, eli sopii tuohon 10 – 50 % väliin.

Nimellis- ja murtolujuus

Nimellis- ja murtolujuus merkinnät ovat kuormasidonnan kannalta oleellisimmat tiedot, mitä kuljettajan tarvitsee tietää sidontavälineestä. Nimellis- ja murtolujuudesta löytyy tarkempi artikkeli TÄÄLTÄ.

Webbing elongation ja pituus

Webbing elongation on sidoksen tai punoksen venymän arvo (%), eli paljonko esimerkiksi kuormaliina venyy alkuperäiseen pituuteensa nähden. Kuormaliinan pituus merkintään lyhenteellä L (lenght).

EN 12195-x

EN  eli European Standard ja sitä seuraava numerosarja 12195 ilmoittaa että kyse on kiinnitysvälineestä ja viimeinen numero EN -koodissa merkitsee minkä tyyppisestä kiinnitysvälineestä on kyse. Esimerkiksi;  Tekokuituiset kiinnitysvälineet EN 12195-
Kiinnityskettingit EN 12195-3
Kiinnitysvaijerit EN 12195-4

MBS (Minimum Breaking Strength) on merkintä mitä käytetään sidontavälineissä. Mbs merkitsee voimaa, minkä valmistaja on todennut olevan vähäisin voima millä sidontaväline murtuu, kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa.

Muita mahdollisia merkintöjä

Sidontavälineestä riippuen siitä voi löytyä merkintöjä esimerkiksi lyhenteellä BS (British Standard), joka on Brittiläinen standardi merkintä. Tällä ilmoitetaan, että tuote on testattu turvalliseksi. Se merkitään, joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb/lbs).

Pauna eli naula on mm. brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan ja painon (normaalivoiman) mittayksikkö. 1 lb ≈ 0,45 kg.

Kuormaliinan valmistajan merkinnät.
Kuormaliinan valmistajan merkinnät.

Alla olevassa videossa testataan lashing capacity;

Lähteet;
https://ma.juii.net/blog/lashing-capacity
http://www.toptrade.fi/assets/kuormansidontaohjeita.pdf
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Guidance/Tips-Tricks/Artikelart-spezifische-Tipps-Tricks/STF-Standard-Tension-Force.aspx
https://fi.wikipedia.org/wiki/Venym%C3%A4

   Lähetä artikkeli PDF tiedostona   
admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *