Rahtarin matikka ja fysiikka osa 1; SI -järjestelmä

artikkelikuva; rahtarin matikka & fysiikka

Rahtarin matikka ja fysiikka artikkelisarjan tarkoituksena on antaa hieman perusteita kuljettajan työtehtävissä vastaan tulevien fysiikan termien ja laskutoimituksien ymmärtämiseen. Tämän ensimmäisen osan aiheena on SI -järjestelmä perusteet. Näiden ymmärtäminen on lähtökohtana, kun lähdetään tutkimaan sen sisältämiä suureita ja niiden yksiköitä.

Taustaa

SI -järjestelmä on maailman yleisin kansainvälinen (mitta)yksikköjärjestelmä. SI-järjestelmä sai nimensä vuonna 1960 ja se perustuu Ranskassa jo 1700 -luvun lopulla olemassa olleeseen metrijärjestelmään. Metrijärjestelmästä puhuttaessa tarkoitetaankin usein SI -järjestelmää.

SI-järjestelmän mittayksiköt ovat käytössä maailmanlaajuisesti. Useissa maissa myös lainsäädännöllä määrätään niiden käytöstä. Esimerkiksi ajoneuvoihin, kuormatiloihin ja kuorman varmistukseen liittyvässä lainsäädännössä törmää SI -järjestelmän mukaisiin suureisiin ja niiden yksiköihin ja kertoimiin.

Joissain yhteyksissä saatetaan käyttää myös muita kuin SI -järjestelmän mukaisia yksiköitä. Esimerkiksi moottoritehon ilmoittamisessa käytetään joskus hevosvoimia.

Mittaustekniikan kehittyessä SI-järjestelmän perusyksiköiden määritelmiä voidaan myös muuttaa. Järjestelmä on siis kehittyvä. Tällä hetkellä voimassa olevat määritelmät on vahvistettu vuonna 2018, ja ne tulivat voimaan 20. toukokuuta 2019.

Suure ja suureen tunnus

MITATTAVA SUURESUUREEN TUNNUS
massam

Suure on jonkin asian tai esineen mitattava ominaisuus, kuten esimerkiksi esineen massa (arkikielessä paino). Massalle on määritelty tunnus m, joka on suureen tunnus.

SI-järjestelmän suureiden tunnukset kirjoitetaan aina kursivoidulla tekstillä. Tämä on tärkeä ymmärtää, koska kursivoitu tunnus voi tarkoittaa eri asiaa kuin kursivoimaton; 
m = massa, SI -järjestelmän suure
m = pituuden yksikkö metri

Suureen yksikkö ja yksikön tunnus

YKSIKÖN NIMIYKSIKÖN TUNNUS
kilogrammakg

Jokaisella suureella on yksikkö. Massan yksikkö on kilogramma, ja sen tunnus on kg. Kilogramman avulla mitataan suureen, eli massan arvo. Tämä arvo on sovittu määrä kyseistä ominaisuutta ja se määritellään kilogrammalle seuraavalla tavalla;

Kilogramma on määritelty antamalla Planckin vakiolle kiinteä lukuarvo 6,626 070 15 · 10−34, kun yksikkönä on Js, joka on yhtä kuin kgm2s−1, missä metri ja sekunti on määritelty c:n ja ΔtCs:n avulla.

Toisin sanoen rahtarin kannattaa muistaa vain että rekisteritodistuksessa oleva massa ilmoitetaan kilogrammoina ja sen tunnus on kg. Kilogramma, kuten monet SI -järjestelmän mukaiset suureet ovat yleisesti käytössä olevia mittoja ja kaikki tietävät niiden arvot suunnilleen. Ilman edellä olevaa virallisen määrittelym ulkoaopettelua.

SI-yksiköihin voidaan viitata käyttäen niiden täydellisiä nimiä, kuten metri, sekunti, kilogramma ja senttimetri. Virallisten täydellisten nimien kirjoitusasu on luonnollisesti riippuvainen siitä millä kielellä ne kirjoitetaan.

Viralliset tunnukset (esim. m, s, kg ja cm) kirjoitetaan samalla tavalla riippumatta siitä missä ne kirjoitetaan. Tunnukset kirjoitetaan pienillä kirjaimilla, paitsi jos yksikön nimi on johdettu erisnimestä. Yksikön nimessä isoa alkukirjainta ei käytetä, jollei se ole lauseen tai virkkeen ensimmäinen sana. Esimerkiksi newton, jonka tunnus on N.

Yksikön tunnusta ei koskaan kursivoida, kuten suureen tunnus, vaikka se esiintyisi keskellä muuten kursivoitua tekstiä.

Lisätunnus

Puoliperävaunun valmistajankilpi

Lisätunnusta ei voi liittää yksikön tunnukseen kuten kilogrammaan, mutta suureen tunnukseen sellainen voidaan liittää alaindeksinä: L (pituus, lenght),  Lmax (maksimi pituus); 
Lmax = 13715 mm (maksimi pituus on 13715 millimetriä).
Jos alaindeksiä ei ole mahdollista käyttää, lisätunnus voidaan kuitenkin mainita sulkeissa yksikön tunnuksen jälkeen;
L = 13715 mm (max).

Suureen mittaaminen

Suure on siis jonkin asian tai esineen mitattava ominaisuus. Tässä mittauksessa selvitetään kuinka moninkertainen mitattava arvo on yksikköön nähden. Mitä tämä tarkoittaa?

Esimerkiksi paino 2 kilogrammaa.
Suureen (paino / massa) lukuarvo 2, on kerroin.
Suure ilmoitetaan lukuarvon ja yksikön kertolaskuna; 2 * kg

Toisin sanoen 2 kg tarkoittaa; kaksi kertaa kilogramma.
Massa = 2 * kg

Lukuarvon ja yksikön välissä on siis kertomerkki, vaikka sitä ei kirjoiteta näkyviin.

Siirry seuraavaan aiheeseen…

Rahtarin matikka ja fysiikka osa 2; SI -järjestelmän suureet ja johdannaiset

admin

2 thoughts on “Rahtarin matikka ja fysiikka osa 1; SI -järjestelmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *