Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

artikkelikuva; rahditus 1

Rahdittaminen on osa kuljetuksen hinnoittelua, siksi kuljettajan tuleekin hallita peruskäsitteistö ja olla selvillä rahditusperusteista, sekä siitä miten rahdituspaino määritetään.

Tässä artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, mitkä liittyvät rahdittamiseen. Artikkelissa Rahditus 2 avataan rahditusperusteet, joiden avulla voidaan määrittää laskennallinen rahdituspaino kuljetettavalla kuormalle.

Huomaa kuitenkin, että jokaiselta kuljetusta suorittavalta yritykseltä löytyy tiedot rahditusperusteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön juuri kyseisessä yrityksessä. Näihin kuljettajan pitää luonnollisesti tutustua. Vaikka yrityksien rahdituksessa löytyy eroja yritysten välillä, ovat tietyt painot ja arvot samoja.

Rahdituksen peruskäsitteitä

Kuljettajan on hyvä tietää muutamia rahdituksessa vastaan tulevia peruskäsitteitä ja yksikköjä. Näiden termien tunteminen helpottaa rahditusperusteiden ymmärtämistä ja soveltamista käytäntöön.

Kuljetussopimus

Kuljetussopimuksesta määrätään Tiekuljetussopimuslain (23.3.1979/345) luvussa 2. Lisäksi Logistiikkayritysten Liitto ry on antanut täsmentäviä ja täydentäviä määräyksiä yleisten kuljetusmääräysten muodossa. Liiton määräykset ovat suosituksia ja niitä käytetään yleisesti.

Kuljetussopimus, kuljetuksen tilaajan ja kuljetusyrityksen välillä, syntyy kun rahdinkuljettaja on vahvistanut tilauksen. Tilauksen vahvistus sisältää Tiekuljetussopimuslain 8 §:ssä määritellyt tiedot, eli rahtikirjan perustiedot lähettäjästä, vastaanottajasta ja kuljetettavasta tavarasta.

Rahtikirja

Rahtikirja (6 §) toimii siis kuljetussopimuksena. Asiakkaan tilaama kuljetus toteutetaan rahtikirjan perusteella ja kuljetusyritys laskuttaa asiakasta rahtikirjan tietojen perusteella.

Rahtikirjaan kirjattu toimeksianto suoritetaan kuljetusyrityksen erikseen ilmoittaman palvelulupauksen puitteissa, hänen omassa ohjauksessaan ja itsenäisesti määrittelemän reitityksen mukaisesti. Palvelulupauksen sisältö vaihtelee yrityksittäin, mutta se sisältää esimerkiksi lupauksen toimitusajasta ja jakelun ajankohdasta.

Kuljettajan tehtävänä on pystyä tarkastamaan rahtikirjalla olevat tiedot, jotta kuljetuksen hinta muodostuu sovitun mukaiseksi. Tarvittaessa kuljettajan on pystyttävä korjaamaan virheellisesti merkittyjä tietoja tai täydentämään hinnoittelun kannalta oleelliset tiedot.

Rahtikirjasta voi löytyä vaadittujen perustietojen lisäksi useita muita tietoja lähetykseen liittyen, kuten bruttopaino, rahdituspaino, mitat, VAK-tiedot ja esimerkiksi kuljetus- ja purkuohjeita.

Lähettäjällä on velvollisuus merkitä tiedot oikeellisesti rahtikirjaan (11 §). Kuljettajalla / kuljetusyrityksellä on puolestaan oikeus tarpeen mukaan korjata lähettäjän virheellisesti merkitsemät tiedot.

Bruttopaino ja rahdituspaino

Rahdituksen lähtökohtana on aina lähetyksen todellinen bruttomassa / -paino (bkg). Jos lähetyksen bruttomassa ei ole hinnoittelun kannalta järkevä peruste, käytetään todellisen painon sijasta laskennallista rahdituspainoa (rkg).

Lähetyksen rahdituspaino saadaan määriteltyä rahditusperusteiden avulla. Tällä tavoin saadaan kontilliselle höyheniä tai terästä suhteellinen paino kuljetuksen hinnoittelua varten, ja sitä vastaava korvaus kuljetusyritykselle. Jos käytössä olisi pelkästään bruttopainon mukaan hinnoittelu, kukaan ei kuljettaisi höyheniä.

Kuormankantajat

Lähettäjän tehtävänä on pakata lähetettävä tuote kuljetusta varten. Lähettäjä on vastuussa pakkaamisesta, jotta se kestää kuormauksen lisäksi, käsittelyn terminaalissa ja kuljetuksen aikana esiintyvät tavanomaiset rasitteet sekä sidonnan ja/tai tuennan kuormatilassa hyvän käytännön mukaisesti.

Yleisesti käytetty pakkaustapa on kuormalava, joka on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttömenettelyiltään standardisoitu tavaroiden kuljetus- ja käsittelyalusta ja kuormankantaja.

Kuormalavalla tarkoitetaan siis alustaa, jolle lähetettävät tuotteet voidaan pakata ja jota voidaan käsitellä koneellisesti. Käytössä on standardinmukaisia lavatyyppejä;

Myymälälavaa kutsutaan myös teholavaksi tai puolilavaksi, koska mitoiltaan sen on puolikas EUR -lava.

Lisäksi käytössä on panimoteollisuuden panimolava 1,2 m x 0,9 m, jonka tunnistaa vihreistä merkinnöistä lavassa, sekä erilaisia kertakäyttöisiä lavoja, jotka eivät ole standardien mukaisia. Esimerkiksi huonekalujen kuljetusta varten on käytössä mittoihin valmistettuja lavoja, suojaamaan kuljetettavaa tuotetta.

Standardien mukaisten lavojen merkinnät, mitat ja rakenne on tarkasti määritelty. Näitä kuormalavoja saavat valmistaa ja korjata ainoastaan siihen hyväksynnän saaneet yritykset. On järkevää ja kannattavaa että samaa lavaa voidaan käyttää useita kertoja ja sen mahdollistamiseksi on luotu standardit ja ylläpitojärjestelmä.

Muita yleisesti käytössä olevia kuormankantajia ovat esimerkiksi rullakot ja erilaiset häkit.

Kolli

Kolli on yleisesti käytetty termi, jolla tarkoitetaan lähetysvalmista pakkausta, suurpäällystä tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. Kolli voi olla lavalle pakattu lähetys, mikä sisältää esimerkiksi 5 pahvilaatikkoa, puulaatikon ja säkin. Niiden tulee olla yhdistetty lavalle esimerkiksi kiristekalvolla, jolloin niistä muodostuu yksi yhtenäinen pakkaus.

Kuljetuksen hinnoittelu

Kuljetuksen kokonaishinnan määrittää käytetyn rahditusperusteen lisäksi kuljetettavan matkan pituus, tarvittavat lisäpalvelut (esim. lämpösäädelty kuljetus, apumies) ja polttoainelisä.

Polttoainelisä määräytyy polttoaineen hinnan perusteella ja voi olla sidottu esimerkiksi Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin polttoainetekijän kehitykseen. Polttoainelisän tarkasteluväli vaihtelee yrityksissä.

Yrittäjän täytyy kuljetuksenhinnoittelun laskennassa ottaa huomioon myös muut yrityksen, ajoneuvojen ja henkilöstön juoksevat kulut. Kuljettajana tulee harvemmin ajateltua asiaa syvällisemmin, mutta myös renkaiden kuluminen täytyy laskea kuljetuksien hintaan, jotta toiminta olisi yritykselle kannattavaa.

SIIRRY ARTIKKELISARJAN SEURAAVAAN OSAAN; Rahditus 2; rahditusperusteet

admin

2 thoughts on “Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

  1. Kerttu sanoo:

    Mielenkiintoinen kirjoitus ja paljon asiaa, mitä yleensä ei tule ajatelleeksi. Mietin usein minkälaista kuljetusliikkeiden arki on ja mitkä kaikki asiat vaikuttavat muun muassa juuri hintoihin esimerkiksi kuljetuksissa ulkomaille. Nyt tiedän taas vähän enemmän, kiitos!

    1. admin sanoo:

      Kiitos kommentista, mukava että löysit siitä uutta tietoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *