Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus

kuormakorit; varsinainen perävaunu

Tässä artikkelisarjassa tarkastellaan Liikenneministeriön päätöstä ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940). Päätös koskee kuorma-autojen ja niihin kytkettyjen kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen kuormakoreja, ja tällaisten ajoneuvojen kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä.

Tässä ensimmäisessä osassa avataan hieman sitä, mitä laki määrittää vähimmäisvaatimukseksi kuormakorien osalta ajoneuvoon kiinnityksien ja etuseinän lujuusvaatimuksista. Erityisesti jälkimmäinen on kuljettajaa kiinnostava asia, sillä hyvin usein kuormaa tuetaan ja varmistetaan kuormatilan seinillä.

Kuinka paljon voit laskennallisesti kuormaa ”varmistaa” pelkästään tukemalla sen kuormakorin rakenteisiin?

Huomaa kuinka säädöksissä suureina käytetään kiihtyvyyttä ja sen yksikköä m/s2, sekä voimaa ja sen yksikköä N (Newton) ja kerrointa kN (kilonewton). Artikkelissa olen asian selkiyttämiseksi laittanut näkyville laskelmat yksikkömuunnoksista.

Erityyppiset kuormakorit

Lain määritelmissä (2 §) määritellään erityyppiset kuormakorit, joita laissa käsitellään;

  • kuormakorilla tarkoitetaan ajoneuvoon kiinteästi asennettua tai helposti irrotettavaa avonaista kuormalavaa tai umpinaista koria, säiliötä tai konttia taikka muuta vastaavanlaista koria, johon kuljetettava tavara sijoitetaan.
  • kiinteällä kuormakorilla tarkoitetaan kuormakoria, joka on kiinnitetty pysyvästi ajoneuvon alustaan.
  • umpinaisella kuormakorilla tarkoitetaan kuormakoria, jossa on suljettavat tai umpinaiset sivuseinät, päädyt ja katto.
  • vaihtokuormakorilla tarkoitetaan konttia tai muuta kuormakoria, joka on erillinen kuljetus- ja varastoyksikkö ja tarkoitettu vaihdettavaksi kuljetusyksiköksi erilaisiin kuljetusvälineisiin; vaihtokuormakori voi olla varustettu seisontajaloilla.

Kuormakorin kiinnitys ajoneuvoon

Liikenneministeriön päätöksessä määritellään kiihtyvyys, joka kuormakorin kiinnityksen on kestettävä;

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

3 § 1) eteenpäin kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 14 m/s2

Eli jos esimerkiksi vaihtokuormakorin omamassa on 3460 kg ja suurin sallittu kuorma 14 540 kg, tulee kuormakorin kiinnityksen kestää eteenpäin suuntautuvia voimia 252 kN (n. 25 688 kg). Katso alta esimerkki laskelmat.

LASKENTA

14 540 kg + 3460 kg = 18 000 kg
18 000 kg *  14 m/s2 = 252 000 N
252 000 N / 1000 = 252 kN
252 000 N / 9,807 = n. 25 688 kg
(1000 N = 1 kN) (1 kg = 9,807 N) 

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

3 § 2) sivuille ja taaksepäin kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 7 m/s2

Edelleen, sivuille ja taaksepäin kiinnityksien tulee kestää kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 7 m/s2. Edellisessä kohdassa mainituilla massoilla tämä vastaa 126 kN (n. 12 844 kg)

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

3 § 3) pystysuunnassa suurempi seuraavista voimista: ajoneuvon alustan massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s2 tai kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava vastaava voima.

Pystysuuntaisia voimia kiinnityksien tulee kestää vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s2. Tämä lasketaan joko ajoneuvon alustan massaan vaikuttavasta voimasta tai kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava vastaava voima. Lasku suoritetaan sen mukaan, kumpi voimista on suurempi.

Jälleen edellä mainituilla massoilla tämä siis tarkoittaa 180 kN (n. 18 000 kg), kun lasketaan yhteen kuorman ja kuormakorin massat.

Vaihtokuormakorin kiinnikkeistä mainitaan että niiden on oltava luotettavat ja helppokäyttöiset ja niiden on täytettävä 1 momentin mukaiset lujuusvaatimukset. Eli siis edellä esitetyt laskennalliset voimat.

Vaihtokuormakorin kiinnityskynnet
kiinnityskynnet, vaihtokuormakori

Mikäli kuljettaja ei vastaa kalustosuunnittelusta, niin näiden voimien laskeminen ei tietenkään kuulu kuljettajalla. Mutta kun ottaa huomioon millaisia voimia kuormakorin kiinnityksen tulee vähintään kestää, on kuljettajan syytä tarkistaa aina ajoonlähtötarkastuksen yhteydessä esimerkiksi vaihtokuormatilojen lukitus.

Kuormakorin etupääty ja sen lujuus

4 § ja 6 §

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten esimerkiksi säiliöajoneuvot tai varsinaiset perävaunut, kuormakorissa on oltava etupääty tai ajoneuvossa sitä vastaava ohjaamon suoja.

Laissa määritellään lujuudet, joita etupäädyn ja ohjaamon suojan tulee murtumatta ja repeämättä kestää. Huomattavaa on että voimat lasketaan päädyn tai suojan alalle tasaisesti jakautunutta kuormitusta kohden. Kappaletavara kuljetuksissa harvemmin saadaan kuormattua niin, että kuormitus jakautuisi tasaisesti koko etupäädyn alueelle.

Eteenpäin suuntautuvia voimia vastaan, umpinaisella kuormakorilla varustetussa ajoneuvossa, jonka kuormatila liittyy välittömästi ohjaamon rakenteeseen, 15 % ajoneuvolle tai kuormakorille sallitusta kantavuudesta, kuitenkin vähintään 5 kN ja enintään 30 kN;

Eli jos ajatellaan että kuvassa olevan auton kantavuus olisi 1200 kg, olisi etupäädyn lujuuden oltava vähintään 509,86 kg.

Kohdassa kaksi määritellään muun, kuin kohdassa yksi mainitun ajoneuvon kuormakorin etuseinän lujuus. Eli siis puhutaan ajoneuvosta, jonka kuormatila ei liity välittömästi ohjaamon rakenteeseen. Tällöin lujuuden täytyy olla vähintään 1/3 ajoneuvolle sallitusta kantavuudesta, kuitenkin enintään 60 kN.

Jos tässä ajatellaan kuorma-autoa, jonka kantavuus on esimerkiksi 4000 kg, olisi etuseinän lujuus vähintään 1333 kg ja enintään 6118 kg.

Kohdassa kolme on annettu vaihtokuormakorille samat arvot kuin kohdassa kaksi, eli vähintään kolmannes valmistajan korille sallimasta kuormituksesta, kuitenkin enintään 60 kN.

Toisin sanoen, jollei valmistaja ole erikseen ilmoittanut kuormakorin etuseinän lujuutta valmistajan kilvessä, voidaan lujuudeksi laskea enintään 60 kN (6118 kg) (pois lukien kohdan 1 mukaiset kevyt kuorma-autot). Mikäli tietoa ei löydy mistään kuormakoriin kiinnitettynä, ei ole keinoa varmistaa kestääkö etuseinä siis edes tuota kuutta tuhatta kiloa.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa tarkastellaan standardin EN-12642 XL mukaisia kuormakorin rakenteita ja niiden lujuuksia. Lue; kuormakorit osa 2; standardi EN-12642 XL

admin

5 thoughts on “Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *