Kantavuuden laskeminen; moduuliyhdistelmä 25,25m

artikkelikuva; kantavuuden laskeminen; moduuliyhdistelmä 25,25m

Kokeile Kantavuus Laskuria! Kantavuus laskuri on kehityksen alla oleva projekti, joka toimii tällä hetkellä pilvipalvelun kautta, interaktiivisena Excel -taulukko laskurina. Voit laskurin avulla laskea yksittäisen ajoneuvon tai erilaisten ajoneuvoyhdistelmien kantavuuksia.

Rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta löytyy useita massa-arvoja, joista laskeakseen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kantavuuden, täytyy kuljettajan osata poimia oikeat arvot laskemia varten.

Lisäksi kuljettajan täytyy osata saatujen arvojen perusteella sijoittaa kuorma oikein kuormatilaan, jottei laissa määriteltyjä maksimiarvoja ylitetä minkään akselimassan tai telimassan kohdalla.

Oikeanlaisella kuorman sijoittamisella voidaan lisäksi saada laissa (23 §) määritelty vähimmäisakselikuormitus ohjaavan akselin / telin päälle ja vetävän akselin / telin päälle.

Ensimmäisessä esimerkissä laskettuna yhdistelmän kantavuus, kun moduulissa on seuraavanlaiset ajoneuvot ja varusteet: 

1. Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo

Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvon rekisteritodistus.

2. Varsinainen perävaunu

Varsinaisen perävaunun rekisteritodistus.

3. Vaihtokuormakori, eli jalkalavakontti

Vaihtokuormakorin, jalkalavakontin valmistajankilpi.

Tässä esimerkissä on kyseessä moduuliyhdistelmä. Yhdistelmän kokonaispituus ylittää moduuliyhdistelmälle määritetyn 22,00 m ja tällöin kuljetusyksikön tieliikenteessä suurimpaan sallittuun kokonaismassaan vaikuttaa vetoajoneuvon suurin nettoteho (kW) (lue moottori tehovaatimus).

Rekisteröintitodistuksessa on valmiiksi määritelty suurin sallittu moduulin kokonaismassa tieliikenteessä. Tehoja ei siis tarvitse alkaa laskemaan erikseen.

Yhdistelmän kantavuuden laskeminen

Esimerkin mukaisen moduuliyhdistelmän kokonaismassa on seuraavien massa-arvojen summa:

MASSA-ARVOkg
Ajoneuvon omamassa (vetoajoneuvo)10 680
Vaihtokuormakorin omamassa3800
Ajoneuvon omamassa (perävaunu)11 300
Massojen summa25 780

Yhdistelmän kantavuus saadaan yksinkertaisesti vähentämällä rekisteritodistuksessa mainitusta moduulin kokonaismassa tieliikenteessä massa-arvosta, yhdistelmän kokonaismassa.

MASSA-ARVOkg
Moduulin kokonaismassa tieliikenteessä60 000
Moduuliyhdistelmän kokonaismassa25 780
Massojen summa34 220

Esimerkin mukaiseen kuljetusyksikköön voidaan siis ottaa kokonaisuudessaan kuormaa 34 220 kg.

Kuorman sijoittaminen

Pelkän kokonaiskantavuuden laskeminen ei riitä. Lisäksi täytyy laskea ajoneuvokohtainen kantavuus, jotta kuorman pystyy sijoittamaan oikein.

Kuormaamisessa tulee ottaa huomioon vetoajoneuvon tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa ja vaihtokorin suurin sallittu kuorma. Perävaunun suurin sallittu kokonaismassa tuskin ylittyy moduuliyhdistelmässä.

Oikein kuormattuna vetoajoneuvo tulee kuormata perävaunua painavammaksi.


Kesäkuun 2020 alussa voimaan astuneen tieliikennelain mukaan vaihtokuormakori luetaan ajoneuvon kuormaksi.


Vetoajoneuvon ja vaihtokuormakorin kantavuus

Esimerkissä vaihtokuormakorin suurin sallittu kuorma on 12 200 kg, mikä on merkitty valmistajankilpeen. Tätä ei siis tarvitse laskea erikseen. Valmistajan kilpi täytyy löytyä kuormakorin rakenteesta.

Vetoajoneuvon kokonaismassa ilman kuormaa lasketaan rekisteröintitodistuksesta seuraavilla massa-arvoilla;

MASSA-ARVOkg
Ajoneuvon omamassa (vetoajoneuvo)10 680
Vaihtokuormakorin omamassa3800
Massojen summa14 480

Vetoajoneuvon kantavuus saadaan samalla kaavalla kuin koko yhdistelmän kantavuus, eli;

MASSA-ARVOkg
Tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa (vetoajoneuvo)26 000
Vetoajoneuvon kokonaismassa (+vaihtokuormakori)14 480
Massojen summa11 520

Vetoajoneuvon kantavuuden määrittelee siis tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa, vaikka vaihtokuormakorin kantavuus on arvoltaan suurempi. Vaihtokuormakori on osa ajoneuvon kuormaa.

Perävaunun kantavuus

Varsinaisen perävaunun kantavuus lasketaan seuraavilla massa-arvoilla:

MASSA-ARVOkg
Tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa (perävaunu)40 000
Ajoneuvon omamassa (perävaunu)11 300
Massojen summa28 700

Esimerkin mukaiseen moduuliyhdistelmään pystyy siis kokonaisuudessaan ottamaan kuormaa 34 220 kg, josta 11 520 kg voi ottaa vetoajoneuvoon.

Perävaunuun voisi lastata kuormaa 28 700 kg, mutta yhdistelmän kokonaiskantavuus rajoittaa sitä, mikäli vetoajoneuvoon on kuormattu maksimikuorma. Vetoajoneuvon tehovaatimus rajoittaa kokonaismassaa.

Näin ollen perävaunuun voi siis ottaa kuormaa 22 700 kg, jottei moduuliyhdistelmälle määritelty suurin sallittu kokonaismassa ylity.


Edellä mainittujen kantavuuksien lisäksi, kuljetusyksikön kuormaamisessa tulee ottaa huomioon etteivät rekisteröintitodistuksessa määritellyt tieliikenteessä sallitut akselimassa ylity.

Käytännöllisin tapa varmistua tästä on kuormauksen suunnittelun lisäksi, kuormanilmaisimen kautta tarkistaa akseleille kohdistuvat massat, mikäli ajoneuvosta tämä ominaisuus löytyy.

admin

1 thought on “Kantavuuden laskeminen; moduuliyhdistelmä 25,25m

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *