ympäristövaarallisten aineiden merkki

5.2.1.8 Ympäristövaarallisten aineiden merkintää koskevat erityismääräykset

5.2.1.8.1

Kohdan 2.2.9.1.10 kriteerit täyttäviä ympäristövaarallisia aineita sisältävät kollit on merkittävä pysyvästi kohdan 5.2.1.8.3 mukaisella ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkillä lukuun ottamatta yksittäisiä pakkauksia ja pakkausyhdistelmiä, kun tällainen yksittäinen pakkaus tai tällaisen pakkausyhdistelmän sisäpakkaus sisältää:
– määrältään enintään 5 l nesteitä, tai
– nettomassaltaan enintään 5 kg kiinteitä aineita.

5.2.1.8.2

Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki on kiinnitettävä kohdassa 5.2.1.1 vaadittujen merkintöjen läheisyyteen. Kohtien 5.2.1.2 ja 5.2.1.4 vaatimusten on täytyttävä.

5.2.1.8.3

Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkin on oltava kuvassa 5.2.1.8.3 esitetyn mallin mukainen.

Merkin on oltava 45° kulmaan asetettu neliö (kärjelleen asetettu neliö). Symbolin (kala ja puu) on oltava musta valkoisella tai muulla erottuvan värisellä taustalla. Vähimmäiskoon on oltava 100 mm x 100 mm, ja neliön reunaviivan on oltava vähintään 2 mm leveä. Jos kollin koko edellyttää, saa mittoja ja reunaviivan leveyttä pienentää, jos merkki on selvästi näkyviä. Kun merkin tietyn osan kokoa ei ole määrätty, on koon vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita.

Huom. Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkillä varustettavia kolleja koskevien määräysten lisäksi noudatetaan kohdan 5.2.2 varoituslipukkeita koskevia määräyksiä.

Related Asiasanat