ylisidonta

Kuorman yli sidonnalla, jota kutsutaan myös kitkasidonnaksi, pyritään lisäämään kitkavoimia kuormausyksiköiden pohjan ja lastausalustan välillä, tai jos kuormausyksiköistä muodostuu pinoja, alempien kuormausyksiköiden välillä. Yläosassa pystysuoran sidontakulman suuruus lastausalustaan nähden on oltava mahdollisimman suuri.

Sidontavöitä käytettäessä tärkeä näkökohta on kiristysvoimien jakautuminen sidontavyön eri kohtiin. Sidos kiristetään yleensä yhdeltä puolelta rataslukkokiristimen avulla. Kiristettäessä sidos jännittyy ja liukuu lastin yli. Jos kitka kulmassa on alhainen, sidontavoimat jakautuvat tasaisemmin molemmille puolille. Jos kitka kulmassa on suuri, voimat eri puolilla jäävät epätasaisiksi, jolloin sidonta toimii enemmän suorasidonnan tapaan.

Kuorman yli sidonnassa alaspäin suuntautuva voima on tarkoitus saada aikaan kiristyslaitteella, joka on yleensä käsikäyttöinen. Tästä syystä alaspäin suuntautuva voima on yleensä enintään yhtä suuri kuin sidontavälineen STF-arvo.

Sidontakyvyn (LC) arvolla tai sidontavyön nimellislujuudella ei ole merkitystä kuorman yli sidonnassa.

Jos tuotteet ovat muotoaan muuttavia, kuorman yli sidonnassa niiden yli suuntautuva voima muuttuu kuljetuksen aikana. Lähes aina muutos tarkoittaa huomattavaa vähenemistä, ja alkuperäinen esikiristys voi pienentyä 50 %:iin tai jopa sen alle. Tämän vuoksi on syytä harkita, että sidontaa kiristettäisiin uudelleen matkan aikana tai käytettäisiin jotain muuta varmistusmenetelmää. Jos lasti ei muuta muotoaan, kiristysvoima ei yleensä muutu, ja joissakin erityistapauksissa se saattaa jopa lisääntyä.

Alaspäin suuntautuva voima parantaa kuorman varmistamista, jos se suurentaa kitkavoimaa. Kitkavoima on vain osa kosketusvoimaa. Kosketusvoima on sidosten yhteenlaskettu alaspäin suuntautuva voima lisättynä lastin kyseiseen kosketuspintaan suuntautuvalla painolla. Lastin yli sitominen toimii siis parhaiten silloin, kun kitkakerroin on suuri.

artikkelikuva; ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2

infograafi; kitkasidonta

Related Asiasanat

admin