yleiset n.o.s.-nimikkeet

2.1.1.2

Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään:

D. Yleiset n.o.s.-nimikkeet aine- ja esineryhmille, joilla on yksi tai useampi vaaraominaisuus ja joita ei ole tarkemmin määritelty, esim.:
UN 1325 ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, N.O.S.
UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S.

Related Asiasanat

admin