yhteensopivuusryhmä

7.5.2.2 Luokan 1 räjähteitä sisältäviä kolleja, joissa on mallien nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukainen varoituslipuke ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole seuraavassa taulukossa sallittu vastaaville yhteensopivuusryhmille.

7.5.2.2. Yhteensopivuusryhmät
7.5.2.2. Yhteensopivuusryhmät

Lue; Yhteenkuormauskiellot
Lue; Luokka 1; räjähteet – yhteensopivuusryhmä

Related Asiasanat