valmistajan kilpi

on pakollinen 1.1.1993 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa ja perävaunussa (Ajoneuvolaki 1090/2002 26§, Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002 liite 1 kohta 18). Direktiivin 76/114/ETY mukaan valmistajan kilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helposti luokse päästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.

Valmistajan kilpi, vaihtokuormakori
Valmistajan kilpi, perävaunu
Valmistajan kilpi, perävaunu

Related Asiasanat

admin