valjassidonta

Valjassidonnalla voidaan estää liikkuminen (liukuminen ja kaatuminen) yhteen suuntaan, yleensä eteen- tai taaksepäin. Valjassidonnassa käytetään vain yhtä sidosta, joka lähtee ajoneuvon yhdellä puolella olevasta sidontapisteestä, kulkee lastin takaa (edestä) ja kiinnitetään ajoneuvon toisella puolella olevaan sidontapisteeseen, joka on vastapäätä tai lähes vastapäätä ensimmäiseen sidontapisteeseen nähden. Valjassidonnasta käytetään myös muunnelmia, joilla pyritään estämään sidoksen liukuminen alaspäin:

  • Tyhjiä kuormalavoja tai vastaavia sijoitetaan varmistettavan kuorman etupuolelle (tai takapuolelle), kuten alla olevassa kuvassa. Kuvassa valjassidonta on tehty yhdellä sidoksella, joka valumisen estämiseksi kiertää etuseinää vasten olevien kuormalavojen välistä.

  • Sidonta kulkee lastin etupuolen (takapuolen) yli vinosti. Tämä sidontatapa on helppo toteuttaa yksin. Jos kappaleet eivät ole
    jäykkiä, vinottaisia sidoksia on oltava niin monta, etteivät lastin osat pääse liukumaan sidosten välistä.
kuormansidonta; valjassidonta eteen
kuormansidonta; valjassidonta eteen

Related Asiasanat

admin