välitasopankot

eli 2-tasolastausjärjestelmä, jolloin kolleja voidaan kuormata kahteen tasoon.

admin