hyväksyntä, VAK-

(laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719 7 a §)

Liikenne- ja viestintävirasto voi tyyppihyväksyä vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävä säiliöajoneuvo ja räjähteiden kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo on hyväksyttävä vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK-hyväksyntä) ja tämän jälkeen katsastettava vuosittain (VAK-katsastus), jos ajoneuvossa kuljetetaan vähäistä suurempia määriä vaarallisia aineita.

9.1.1.2

”VAK-hyväksyntä” tarkoittaa Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttaman tahon ajoneuvolle antamaa hyväksyntää, joka osoittaa, että yksittäinen vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo täyttää tämän osan EX/II-, EX/III-, FL-, AT-ajoneuvolle tai MEMUlle sovellettavat tekniset vaatimukset.

Related Asiasanat