vaakasuoran sidontakulman suuruus

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää valjassidonnan lujuutta.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) ja Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

48 § ja 16 § Kuorman eteenpäin liikkumisen estävän sitomisvälineen on oltava mahdollisimman vaakasuorassa, eikä se ilman erityistä syytä saa olla yli 60° kulmassa vaakatasoon nähden. Sitomisväline ei saa olla ajoneuvon tai kuorman terävää reunaa vasten. Tarvittaessa sitomisväline on suojattava sopivalla tavalla.

Laissa siis määritetään ettei vaakasuoran sidontakulman suuruus saa olla yli 60 °, käytännössä sidontaliinan nimellislujuuden voi laskea kokonaisuudessaan, kun kulma on 45 °.

Related Asiasanat

admin