tunnelirajoituskoodit

8.6.3

Tiettyjen vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset tunneleissa perustuvat näiden aineiden tunnelirajoituskoodiin, joka on merkitty luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (15). Tunnelirajoituskoodit ovat suluissa taulukon solun alaosassa. Kun ”(─)” on merkitty tunnelirajoituskoodin sijasta, vaaralliset aineet eivät ole tunnelirajoitusmääräysten alaisia.

8.6.3.2

Kun kuljetusyksikkö sisältää vaarallisia aineita, joille on annettu eri tunnelirajoituskoodit, näistä kaikkein rajoittavin tunnelirajoituskoodi koskee koko kuormaa.

8.6.3.3

Kohdan 1.1.3 mukaisesti kuljettavat vaaralliset aineet eivät ole tunnelirajoitusten alaisia, ja niitä ei huomioida, kun tunnelirajoituskoodia määrätään kuljetusyksikön koko kuormalle lukuun ottamatta tapausta, jossa kuljetusyksikkö vaaditaan merkittäväksi kohdan 3.4.13 mukaisesti (kun merkinnästä ei vapaudu kohdan 3.4.14 mukaisesti).

Tunnelirajoituskoodit
Tunnelirajoituskoodit