tunneliluokat

tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksissa, aine- / määräkohtaisia kuljetusrajoituksia tunneluokasta riippuen.

Luokittelun tunneliluokkiin on perustuttava olettamukseen, että tunneleissa esiintyy kolme päävaaraa, joista voi seurata useita uhreja tai vakavia vauriota tunnelin rakenteelle:

(a) Räjähdykset
(b) Myrkyllisen kaasun tai myrkyllisen haihtuvan nesteen vuoto
(c) Tulipalot.

Liikennemerkillä nro. 318 osoitettu kielto koskee määräysten mukaisten vaarallisten aineiden kuljetuksia tunnelissa. Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkki nro. 318 koskee vaarallisten aineiden kuljetuksia tunnelissa. Lisäkilpi kertoo tunneliluokan.

Liikennemerkki nro. 318
Lisäkilpi 850

(1.9.5.2)

Related Asiasanat

admin