suuntaa osoittavat nuolet

5.2.1.10 Suuntaa osoittavat nuolet

5.2.1.10.1

Ellei kohdassa 5.2.1.10.2 toisin määrätä:
pakkausyhdistelmät, joissa sisäpakkaukset sisältävät nesteitä,
– yksittäiset pakkaukset, joissa on paineentasauslaite,
– kryoastiat, jotka on tarkoitettu jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille, ja
– nestemäisiä vaarallisia aineita sisältävät koneet ja laitteet, jos on varmistettava, että nestemäiset vaaralliset aineet pysyvät aiotussa asennossa (ks. luvun 3.3 erityismääräys 301),
on merkittävä selvästi suuntaa osoittavilla nuolilla, jotka ovat jäljempänä esitetyn kuvan mukaisia, tai täyttävät standardin ISO 780:1997 vaatimukset. Suuntaa osoittavat nuolet on oltava kollin vastakkaisilla pystysuorilla sivuilla siten, että nuolten suunta osoittaa kollin pystyasennon. Merkinnän on oltava suorakaiteen muotoinen ja kooltaan selvästi näkyvä suhteessa kollin kokoon. Nuolten ympärillä saa käyttää suorakaiteen muotoista reunaviivaa.

Kaksi mustaa tai punaista nuolta valkoisella tai muulla erottuvan värisellä
taustalla. Nuolten ympärillä saa käyttää suorakaiteen muotoista reunaviivaa. Merkin osien koon on vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita.

5.2.1.10.2

Suuntaa osoittavia nuolia ei vaadita kolleissa:
(a) ulkopakkauksissa, jotka sisältävät paineastioita lukuun ottamatta kryoastioita,
(b) ulkopakkauksissa, jotka sisältävät vaarallisia aineita sisältäviä tilavuudeltaan enintään 120 ml:n sisäpakkauksia, jos sisä- ja ulkopakkausten välissä on riittävä määrä imeytysainetta, joka pystyy imemään itseensä koko nestemäisen sisällön,
(c) ulkopakkauksissa, jotka sisältävät luokan 6.2 tartuntavaarallisia aineita tilavuudeltaan enintään 50 ml:n primääriastioissa,
(d) luokan 7 radioaktiivista ainetta sisältävissä kolleissa IP-2-, IP-3-, A-, B(U)-, B(M)- tai C-tyypin,
(e) ulkopakkauksissa, jotka sisältävät esineitä, jotka ovat kaikissa asennoissa tiiviitä (esim. alkoholi tai elohopea lämpömittareissa, aerosolit jne.), tai
(f) ulkopakkauksissa, jotka sisältävät ilmatiiviisti suljettuja sisäpakkauksia, joista jokainen sisältää enintään 500 ml ainetta.

5.2.1.10.3

Tämän kohdan 5.2.1.9 mukaisesti merkityssä kollissa ei saa olla näkyvissä nuolia muussa tarkoituksessa kuin asentoa osoittamassa.

Related Asiasanat