silmukkasidonta

eli ”puhtiin” sitomista käytetään yleensä silloin, kun halutaan estää pitkien kappaleiden liikkuminen poikittaissuunnassa. Sidoksia tarvitaan vähintään kolme, mutta mielellään neljä. Sidokset lähtevät aina ajoneuvon kyljen lähellä olevasta sidontapisteestä, kulkevat lastin ali ja palaavat lastin yli samaan tai lähellä olevaan sidontapisteeseen.

Suositeltavaa on käyttää kahta sidosta pitkän lastin etupäässä ja kahta lähellä takapäätä. Kaksi sidosta lähtee oikealta ja kaksi vasemmalta puolelta. Tällaisten sidosten teho pituussuunnassa tapahtuvan liikkeen estämisessä on rajallinen.

Related Asiasanat

admin