siirtelyventtiili

(siirtelyjarruventtiili) mahdollistaa perävaunun siirtämisen ilman että ilmansyöttöä kytketään. Siirtelyventtiiliä ohjataan kuvassa näkyvällä mustalla hallintalaitteella. Siirtelyventtiiliä käytetään, kun katastrofijarru pitää vapauttaa vetoajoneuvon siirtämistä varten ilmansyöttöä kytkemättä.

Siirtelyventtiili kytkeytyy pois päältä, kun hallintalaite työnnetään sisään, ja päälle, kun se vedetään ulos. Siirtelyventtiiliä voidaan käyttää paineen ilmanpainejärjestelmässä yhä ollessa niin korkea, että katastrofijarru on päällä. Perävaunun siirtelemiseksi on myös seisontajarrun (punainen nuppi) oltava kytketty pois päältä. (lähde: narko.fi)

Perävaunun seisontajarru- ja siirtelyjarruventtiili

Related Asiasanat

admin