kontti, säkki- merkintä

6.11.5.5 Merkintä

6.11.5.5.1

Jokaisessa säkkikontissa, joka on valmistettu ja tarkoitettu näiden määräysten mukaiseen käyttöön, on oltava kestävä, luettava ja siten sijoitettu merkintä, että se on helposti nähtävissä. Vähintään 24 mm:n merkkikokoa olevan kirjaimista, numeroista ja symboleista koostuvan merkinnän on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a) YK-pakkaustunnus: Tätä tunnusta ei saa käyttää muuhun tarkoituksen kuin osoittamaan, että pakkaus, UN-säiliö, säkkikontti tai MEG-kontti täyttää luvun 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 tai 6.11 asiaankuuluvat vaatimukset,
(b) Koodi BK3.
(c) Kirjain sen pakkausryhmän mukaan, mitkä testit rakennetyyppi on läpäissyt:
Z vain pakkausryhmälle III.
(d) Valmistuskuukausi ja -vuosi (kaksi viimeistä numeroa).
(e) Hyväksynnän antaneen valtion tunnus ilmaistuna ajoneuvojen kansallisuustunnuksella 3.
(f) Valmistajan nimi tai tunnus ja muu VAK-tarkastuslaitoksen määräämä säkkikontin tunnusmerkintä.
(g) Pinoamiskokeessa käytetty koekuorma kilogrammoina.
(h) Enimmäisbruttomassa kilogrammoina.

Kohtien (a) – (h) merkintöjen on noudatettava tätä järjestystä. Ne on erotettava selvästi toisistaan esimerkiksi kauttaviivalla tai välilyönnillä siten, että merkinnän eri osat ovat selvästi tunnistettavissa.

6.11.5.5.2 Merkintäesimerkki

Related Asiasanat