pystysuoran sidontakulman suuruus

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää sidonnan lujuutta ylisidonnassa seuraavasti;

90° – 75° = 100 % annetusta nimellislujuudesta.
< 77 ° = 50 % annetusta nimellislujuudesta, eli sidoksia tulee käyttää kaksikertainen määrä kuorman massaan nähden.
< 35 ° = 0 % annetusta nimellislujuudesta, eli tarvitaan kokonaan toinen kuormanvarmistus menetelmä.

Related Asiasanat

admin