yhdistelmämassa

on vetoauton ja sen perävaunun muodostama kokonaismassa. Aina se ei  kuitenkaan ole vetoauton kokonaismassa + sallittu  perävaunun kytkentämassa. Auton kokonaismassan ja kytkentämassan yhteenlaskettu arvo voi olla pienempi kuin sallittu yhdistelmämassa….

yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä

Suurimmalla teknisesti sallitulla yhdistelmän kokonaismassalla, kohta F.3 rekisteröintitodistuksessa, tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa kuormitetun moottoriajoneuvon ja kuormitetun hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen massojen summan suurinta arvoa, joka perustuu moottoriajoneuvon rakenteeseen.

yhdistetty kuljetus

on runkokuljetus ja siihen yhdistetyt nouto- tai jakelukuljetukset. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

yhdistetty perusajolupa

(YP) tarkoittaa ADR-perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa vaarallisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 1.1.3.6.3…

yhteenkuormauskiellot

tarkoittaa eri varoituslipukkeilla merkittyjä kolleja, joita ei taulukossa määritellyn mukaan saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin. HUOM!! Yhteenkuormauskiellot ovat ajoneuvokohtaisia, toisin kuin esimerkiksi vapaaraja, mikä on kuljetusyksikkö kohtainen.

yhteensopivuusryhmä

on räjähdysaineille taulukossa määritelty ryhmä räjähteiden keskinäiseen yhteenkuormaamiseen. Luokan 1 aineilla luokituskoodi muodostuu vaarallisuusluokan numerosta ja yhteensopivuusryhmän kirjaimesta; esim. 1.4C. Lue VAK; Luokka 1 Räjähteet

yksinkäyttö

tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, että vain yksi lähettäjä käyttää ajoneuvoa tai suurkonttia siten, että kaikki kuormaamiset ja purkamiset ennen kuljetusta, sen aikana ja sen jälkeen sekä kuljetus suoritetaan lähettäjän tai…

yksipuolinen hyväksyntä

tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa vain alkuperämaan toimivaltaiselta viranomaiselta vaadittavaa kollin rakennetyypin hyväksyntää. Jos maa ei ole ADR-maa, hyväksynnän varmentaminen vaaditaan yhdeltä ADR-maan toimivaltaiselta viranomaiselta (ks. 6.4.22.8).

yksittäinen nimike

on tarkasti määritellyille vaarallisille aineille määritelty nimi; esim. UN1090 ASETONI.