XL-koodi

lue XL-standardi.

XL-standardi

on EN-12642 standardiin liittyvä lisämerkintä, jolla ilmaistaan että kyseessä on vahvistettuihin ajoneuvorakenteisiin liittyvä hyväksyntä (suorituskykykoodi). Toisin kuin tavallisissa perävaunuissa, XL-perävaunujen rakenteessa on kuormasidontaa tukevia ominaisuuksia, esimerkiksi vahvistetut seinät, neljä ovisalpaa,…