vierintävastus

on voima, joka vastustaa vierivän kappaleen liikettä. Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään….

viikko

on ajanjakso ajo- ja lepoaika-asetuksessa, joka alkaa maanantaina kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina kello 24.00. ((EY) N:o 561/2006)

viikoittainen ajoaika

on viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika. ((EY) N:o 561/2006)

viikoittainen lepoaika

tarkoittaa viikoittaista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllinen viikoittainen lepoaika” ja ”lyhennetty viikoittainen lepoaika”. ((EY) N:o 561/2006)

viskositeetti

eli nesteiden sisäinen kitka joka vaikuttaa nesteen juoksevuuteen. (lähde: wikipedia.fi)