vedenpoistoventtiili

on paineilmasäiliön pohjassa oleva venttiili, jota käytetään joko automaattisesti toimivana tai käsikäyttöisenä poistamaan kondenssivesi paineilmajärjestelmästä. Kondenssiveden poisto kuuluu päivittäin, ennen ajoa suoritettaviin tarkastuksiin. Kaikkien paineilmasäiliöiden alimmassa kohdassa on oltava vedenpoistoventtiili….

vertailutuentakyky

eli RBC-arvo kertoo tuentapylväiden lujuusarvon, jonka valmistaja on pylväälle määritellyt. RBC -arvo voi käyttää kuormanvarmistuksen laskennassa. Paikoilleen kiinnitetyn tuentapylvään RBC -arvo ilmaisee suurimman tasaisesti jaetun kuorman, jonka pylväs turvallisesti kestää…

vetoaisa

(drawbar). Perävaunuun kiinnitettäviä vetoaisoja on kahta perustyyppiä; perävaunuun nähden pystysuunnassa nivellettyjä ja niveltämättömiä. Nivellettyjä vetoaisoja käytetään varsinaisissa perävaunuissa ja niveltämättömiä apuvaunuissa ja keskiakseliperävaunuissa. Vetoaisan päähän kiinnitetään vetosilmukka joko hitsaamalla tai…

vetokita

lue vetokytkin.

vetokytkin

(vetokita) on vetolaite, jolla voidaan yhdistää varsinainen perävaunu, keskiakseliperävaunu tai apuvaunu eli ”dolly” kuorma-autoon tai puoliperävaunuun. Vetokytkin koostuu pääpiirteittäin seuraavista osista: vetokita, vetokara, vetotappi, vetotapin mekanismi, palkkilevyt, välikumit, päätymutteri ja…

vetolaitteelle kohdistuva omamassa

on puoliperävaunun rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, kohdasta kytkentämitat- ja massat, löytyvä valmistajan ilmoittama massa-arvo. Tällä ilmaistaan puoliperävaunun etuosan kohdistama massa vetopöydälle. Tämä arvo otetaan huomioon laskettaessa yhdistelmän massaa ja kantavuutta. Lue…

vetopalkki

Vetokytkin kiinnitetään ajoneuvoon asennettuun vetopalkkiin. Vetopalkki kiinnitetään ruuviliitoksin kuorma-auton runkoon päätepalkiksi tai sivulevyjen avulla osittain tai kokonaan rungon alapuolelle (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

vetopituus

(perävaunun vetopituus) on mitta vetotapin (puoliperävaunu) tai vetosilmukan (apuvaunu / varsinainen perävaunu) keskeltä perävaunun taaimpaan kohtaan. Perävaunun vetopituus on merkitty rekisteritodistuksessa kohtaan; kytkentämitat ja massat. Vetoautolle perävaunun suurin sallittu vetopituus…

vetopöydän etäisyys etuakselista

on rekisteritodistuksen kytkentälaitetietoihin merkittävä arvo, millä ilmoitetaan kyseinen etäisyys. Arvo löytyy myös vetopöydästä löytyvästä valmistajan kilvestä.