V-arvo

on keskiakseliperävaunun vetolaitteelle määritelty pystysuuntaisen voiman viitevoima. (lähde: kraatz.fi)

vaarallinen aine

tarkoittaa ainetta, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle (719/1994).

vaaran tunnusnumero

Vaaran tunnusnumerossa luokissa 2-9 on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat: 2 Kaasun muodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena 3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään…

vaaraominaisuus

on kullekin vaaralliselle aineelle määritelty vaaratekijä, jonka perusteella aine luokitellaan oikeaan vaarallisuusluokkaan. Yhdellä aineella voi olla useita vaaraominaisuuksia ja luokkia, joista yksi on aina päävaara. Vaaraominaisuudet merkitään kirjaimin tai kirjain-numero…

vaihtokori

on kontti, joka standardin EN 283 (1991 painos) mukaisesti: – mekaanisen lujuuden osalta on valmistettu kuljetettavaksi vain (rautatie)vaunussa tai ajoneuvossa maalla taikka ro-ro-aluksessa (merellä), – ei ole pinottava, – voidaan…

vaihtokorilaite

tarkoittaa vaihtokorin kuormaamiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettuja vaihtokorilaiteita. Ne on kiinnitettävä ajoneuvoon perusajoneuvon ja vaihtokorilaitteiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vaihtokorilaitteiden kiinnityksen tulee kestää suurimpaan sallittuun massaan kuormattuna 14 m/s2 hidastuvuus eteenpäin ja…

vaihtokuormakori

tai vaihtokuormatila on kontti tai muu kuormakori, joka on erillinen kuljetus- ja varastoyksikkö ja tarkoitettu vaihdettavaksi kuljetusyksiköksi erilaisiin kuljetusvälineisiin; vaihtokuormakori voi olla varustettu seisontajaloilla.