• vaakasuoran sidontakulman suuruus

  on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää valjassidonnan lujuutta. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) ja Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940) 48 § ja 16 § Kuorman eteenpäin liikkumisen estävän sitomisvälineen on oltava mahdollisimman vaakasuorassa, eikä se ilman erityistä syytä saa olla…

 • vaarallisuusluokka

  2.2.1.1.4 Luokan 1 räjähteet on luokiteltava kohdan 2.2.1.1.5 mukaiseen vaarallisuusluokkaan ja kohdan 2.2.1.1.6 mukaiseen yhteensopivuusryhmään. Vaarallisuusluokka määräytyy kohdissa 2.3.0 ja 2.3.1 mainituista testeistä saatujen koetulosten ja kohdan 2.2.1.1.5 määritelmien perusteella. Yhteensopivuusryhmä on määrättävä kohdan 2.2.1.1.6 määritelmien mukaisesti. Vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain muodostavat luokituskoodin. 2.2.1.1.5 Vaarallisuusluokkien määritelmät Lue; Luokka…

 • vaaran tunnusnumero

  5.3.2.3.1 Vaaran tunnusnumerossa luokissa 2-9 on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat:         5.3.2.3.2 Luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (20) vaaran tunnusnumeroilla on seuraavat merkitykset:  

 • vaaraominaisuus

  on kullekin vaaralliselle aineelle määritelty vaaratekijä, jonka perusteella aine luokitellaan oikeaan vaarallisuusluokkaan. Yhdellä aineella voi olla useita vaaraominaisuuksia ja luokkia, joista yksi on aina päävaara. Vaaraominaisuudet merkitään kirjaimin tai kirjain-numero yhdistelmällä aineen luokituskoodiin.

 • VAK

  eli vaarallisten aineiden kuljetus.

 • VAK-katsastus

  lue; VAK-hyväksyntä

 • VAK-tiesopimus

  Lue; ADR-sopimus

 • vakausvaatimus

  (ajoneuvoyhdistelmän vakausvaatimus) (32 b §) (10.1.2019/31) koskee asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä pykälä, 32 §:n 3 momentin 7–11 (Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot) kohdassa tarkoitettuja kolminivelisiä ajoneuvoyhdistelmiä. (lähde: finlex.fi) Vakausvaatimuksella tarkoitetaan että esimerkiksi väistöliike ei kertaannu liian suureksi yhdistelmän viimeisessä perävaunussa, jotta kalusto pysyy tiellä ja pystyssä. Vaatimus saattaa joissain tapauksissa rajoittaa…

 • vakionopeudensäädin

  on järjestelmä joka ylläpitää valittua ajonopeutta ilman että kuljettajan täytyy säädellä kaasua itse. Järjestelmä toimii etäisyystutkan kanssa ja mukauttaa auton nopeuden edellä ajavien autojen mukaan. Se lukee ohjelmistoon ladattua karttapohjaa GPS järjestelmän avulla, näin se voi ennakoida esimerkiksi laskuja ja nousuja ja säädellä rullausta ja kiihdytystä. Järjestelmä käyttää moottoria ja…