väliaikainen ajolupa

(ADR) tarkoittaa kirjallista lupaa, joka ADR -ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti. Väliaikainen lupa on…

välitasopankot

eli 2-tasolastausjärjestelmä, jolloin kolleja voidaan kuormata kahteen tasoon.