vähimmäisakselikuormitus

on laissa säädetty tai valmistajan määrittelemä kuormitus, mikä tulee vähintään kohdistus akselille vakauden, ohjautuvuuden ja jarrutustehon varmistamiseksi. Laki määrittelee mm. tietyt prosentit vetävälle akselille kohdistuvasta massasta erilaisissa tilanteissa. (23 §…