vähimmäisakselikuormitus

on laissa säädetty tai valmistajan määrittelemä kuormitus, mikä tulee vähintään kohdistus akselille vakauden, ohjautuvuuden ja jarrutustehon varmistamiseksi. Laki määrittelee mm. tietyt prosentit vetävälle akselille kohdistuvasta massasta erilaisissa tilanteissa. (23 §…

väliaikainen ajolupa

(ADR) tarkoittaa kirjallista lupaa, joka ADR -ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti. Väliaikainen lupa on…

välitasopankot

eli 2-tasolastausjärjestelmä, jolloin kolleja voidaan kuormata kahteen tasoon.

vääntömomentti

on voima, joka vaikuttaa akseliin tai muuhun tukipisteeseen kiinnitettyyn objektiin kiertävästi. Vääntö on myös se voima, joka moottorin kampiakselin välityksellä siirtyy moottorista ulos, eli laajasti ajatellen moottorin käyttökelpoinen voima. Aivan…