U-arvo

on vetopöydälle kohdistuva pystysuuntainen kuorma tonneissa. Rekisteriotteessa puoliperävaunun osalta mainitaan vetolaitteelle kohdistuva kokonaismassa. (lähde: kraatz.fi)

umpinainen kuormakori

on kuormakori, jossa on suljettavat tai umpinaiset sivuseinät, päädyt ja katto (2 §) lue kiinteä kuormakori.

UN / ECE sääntö N:o 105

tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntää koskevaa säätöä yhdenmukaisista vaatimuksista kyseisten ajoneuvojen erityisten rakenteiden osalta (UN/ECE) sääntö N:o 105)

UN / ECE sääntö N:o 111

tarkoittaa N- ja O-luokan säiliöajoneuvojen tyyppihyväksyntää kaatumisvakavuuden osalta koskevaa sääntöä yhdenmukaisista vaatimuksista. Sääntöä sovelletaan nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilavuudeltaan yli 3 m³ kiinteitä säiliöitä kuljettaviin…

UN-numero

Jokaisella vaaralliseksi luokitellulla aineella on oma YK– eli UN-numeronsa, UNNO, ainenumero. UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations. Meillä kansallinen lyhenne on ”YK”, Ranskalaiset käyttävät lyhennettä ”ONU” ja ruotsin…

UN-säiliö

tarkoittaa eri kuljetusmuodoissa käytettävää IMDG-koodin mukaista säiliötä, jonka tilavuus määriteltyjen kaasujen kuljetuksessa on yli 450l.

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe eli (Yhdistyneiden Kansakuntien) Euroopan talouskomissio. Voidaan lyhentää myös YKECE.

uusiovalmistettu pakkaus

tarkoittaa erityisesti: (a) metallitynnyriä: (i) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä tynnyriä (ii) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi, tai (iii) jonka rakenteeseen kiinteästi liittyviä osia on vaihdettu (esim….