takaylitys

on telin painopisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys. (lähde: traficom.fi) Takaylitys / peräylitys termiä käytetään joskus myös kun puhutaan kuorman ulottumisesta ajoneuvon ulkopuolelle pituussuunnassa. Kuorma saa pituussuunnassa ulottua edessä…

tasauspyörästö

on voimansiirron osa, jonka tehtävänä on antaa yhtä paljon vääntöä kummallekin vetävälle pyörälle, vaikka ne pyörisivätkin eri nopeudella. Tasauspyörästöä tarvitaan siksi, että laitteen samalla akselilla olevat pyörät pyörivät kaarteessa eri…

tasauspyörästönlukko

on tasauspyörästön yhteyteen toteutettu mekanismi, jolla vetävien pyörien pyörimisnopeus saadaan lukittua keskenään samaksi. Tavanomaisen tasauspyörästön heikkoutena on se, että jos yksi pyörä on liukkaalla ja toinen pitävällä pinnalla, niin vain…

tasonnostolaite

on hydraulitoiminen nostolaite, jolla voidaan jaloittaa ja ottaa päälle esimerkiksi jalkalavakontti. Nostolaite toimii hydraulikoneikolla tai voiman ulosottolla. Kiinteästi asennetussa tasonostolaiteessa on paineilmatoimiset konttilukot, joilla kontti lukitaan ajoneuvon runkoon. Kutsutaan myös…

tauko

Ajo- ja lepoaika asetuksessa (EY) N:o 561/2006 käytetty termi, tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa kuljettaja ei saa ajaa eikä tehdä muuta työtä ja joka käytetään yksinomaan lepäämiseen. (eur-lex)