SADT

eli Self-Accelerating Decomposition Temperature.

SAPT

eli Self-Accelerating Polymerization Temperature.

SCO

eli surface contaminated object eli pintakontaminoitunut esine tarkoittaa kiinteää kappaletta, joka ei itse ole radioaktiivinen, mutta jonka pinnalla on radioaktiivista ainetta. SCO esineet kuuluvat joko SCO-I tai SCO-II ryhmään. (2.2.7.1.3)

SCR

eli Selective Catalytic Reduction eli selektiivinen katalyyttinen pelkistys ((UNECE) sääntö nro 49).