S-lausekkeet

lue luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset.

S1 (luokka- tai ainekohtaiset lisämääräykset)

S1 Räjähteiden (luokka 1) kuljetusta koskevat määräykset; (1) Erityinen kuljettajakoulutus Kuljettajan koulutus, ks. asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011) ja näiden määräysten luku 8.2. (2) Hyväksytty viranomainen — Anm. Kansainvälisen…

S10 (luokka- tai ainekohtaiset lisämääräykset)

S10 Muut lisä- tai erityismääräykset; Kun ajoneuvo on pysäköitynä huhtikuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana, on ajoneuvossa olevat kollit suojattava auringon säteilyltä esimerkiksi peitteellä, joka kiinnitetään siten, että se…

S12 (luokka- tai ainekohtaiset lisämääräykset)

S12 Muut lisä- tai erityismääräykset; Jos kuljetettavien radioaktiivista ainetta sisältävien kollien kokonaismäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kymmentä ja jos kuljetusindeksien summa ei ylitä kolmea ja aineella ei ole lisävaaroja, ei vaarallisten…

S15 (luokka- tai ainekohtaiset lisämääräykset)

S15 Muut lisä- tai erityismääräykset; Luvun 8.4 ajoneuvon valvontaa koskevia määräyksiä on sovellettava kaikkiin näihin aineisiin niiden määrästä riippumatta. Luvun 8.4 määräyksiä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos kuormatila on lukittu…

S16 (luokka- tai ainekohtaiset lisämääräykset)

S16 Muut lisä- tai erityismääräykset; Luvun 8.4 ajoneuvon valvontaa koskevia määräyksiä on sovellettava, kun näiden aineiden kokonaismassa ajoneuvossa ylittää 500 kg. Lisäksi ajoneuvojen, joissa kuljetetaan yli 500 kg näitä aineita,…