S-lausekkeet

lue luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset.

SADT

eli Self-Accelerating Decomposition Temperature.

SADT-arvo

eli Self-Accelerating Decomposition Temperature; lue itsekiihtyvä hajoamislämpötila.

SAPT

eli Self-Accelerating Polymerization Temperature.

SAPT-arvo

eli Self-Accelerating Polymerization Temperature; lue itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila.

SCO

eli surface contaminated object eli pintakontaminoitunut esine tarkoittaa kiinteää kappaletta, joka ei itse ole radioaktiivinen, mutta jonka pinnalla on radioaktiivista ainetta. SCO esineet kuuluvat joko SCO-I tai SCO-II ryhmään. (2.2.7.1.3)

SCO-I

lue SCO / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.2) Pintakontaminoitunut esine (SCO)

SCO-II

lue SCO / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.2) Pintakontaminoitunut esine (SCO)  

SCR

eli Selective Catalytic Reduction eli selektiivinen katalyyttinen pelkistys ((UNECE) sääntö nro 49).